Feministiskt Perspektiv

Nya anklagelser om sexuella trakasserier på Sveriges radio

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2019 06:23 CET

De sexuella trakasserierna fortsätter mot framför allt vikarier på redaktionen.

Enligt ett antal källor som Feministiskt perspektiv talat med, varav flera vill vara anonyma, är vänskapskorruption och sexuella trakasserier ett långvarigt och återkommande fenomen på en av Sveriges radios redaktioner. Trots att problemen pågått i många år och varit föremål för förhandling har en av de anklagade männen fått en ny position som påverkar nyhetsarbetet på redaktionen i fråga.

En källa beskriver det som att framför allt tre män genom manipulering tillskansat sig dolda maktpositioner. Den sammantagna bilden är att vänskapskorruptionen leder till att erfarna och kompetenta medarbetare förbigås vid rekryteringar, att möjligheterna att utvecklas inom jobbet påverkas och att sexuella trakasserier kan fortsätta trots återkommande påpekanden.

Maja Qvarnström har intervjuat tidigare och nuvarande medarbetare på redaktionen.

>LÄS MER

För att de källor som ställt upp på intervju anonymt inte ska kunna identifieras har samtliga vittnesmål, liksom vilken redaktion som avses, anonymiserats.

Feministiskt Perspektiv 
Götgatan 28  
118 46 Stockholm  

070-956 10 11

feministisktperspektiv.se  
red@feministisktperspektiv.se