Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Nya anvisningar för kontroll av äldre gravstenar

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 09:42 CET

 Nu kommer kyrkogårdsförvaltningarna runt om i landet att tillämpa nya, enhetliga rutiner, när de kontrollerar gravstenarnas säkerhet. Sedan i höstas ligger ett stort antal stenar nere eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökaren och för personalen.

Nya anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Centrala Gravvårdskommittén (CGK).

- De nya anvisningarna kommer att underlätta kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete och skapar enhetlighet i praxis, säger Staffan Lundstedt, konsulent för begravnings- och kyrkogårdsfrågor på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

35 kg dragkraft
En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.
- Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och stenen, säger Staffan Lundstedt.
Kyrkogårdspersonalen har rätt att lägga ned stenar som utgör en fara för säkerheten. Men det är den enskilde gravrättsinnehavarens ansvar att se till att stenen åtgärdas. Gravrättsinnehavaren har i normala fall ha ett halvår på sig att åtgärda stenen. Gravstenar som inte blivit åtgärdade ska tas bort av gravrättsinnehavaren eller överlåtas på kyrkogårdsförvaltningen.  Nedlagda grav­stenar kan accepteras om det görs enligt god gravkultur, så att det ser ut som en liggande snedställd häll med underkanten nedgrävd och överdelen vilande på sockeln.
- Det kan vara en lösning för gravrätter som snart upphör och gravrättsinnehavaren inte vill kosta på en omdubbning enbart för några år, säger Staffan Lundstedt.

BAKGRUND
I Centrala Gravvårdskommittén ingår Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund SKKF samt Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer FSK och Gravvårdsfirmornas riksorganisation GRO.
Centrala Gravvårdskommittén tog redan 1997 fram regler för att garantera att nya stenar monteras på ett säkert sätt. Liknande anvisningar för hur äldre gravstenars säkerhet ska kontrolleras har saknats. Varje förvaltning har själva fått göra en riskbedömning över hur säker en gravsten är.  Anvisningarna har tagits fram med ledning av professor Kurt Johansson vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare