West Coast Big Apps

Nya appar för allmänheten skapas från öppen data under tävlingen Big Apps Västsverige 2013

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 16:46 CET

Big Apps Västsverige är en innovationstävling med mål att skapa goda exempel på hur Västsveriges öppen data kan användas i digitala tjänster. Under två månader med start 20 augusti 2013 kommer lag från hela landet utveckla nya appar och tjänster. Priser utdelas i olika kategorier inkuderande hälsa, miljö, kultur och lärande i november 2013. 

Tävlingen organiseras av föreningen West Coast Big Apps med stöd från Vinnova, Business Region Göteborg, Näringslivsavdelningen på Göteborg & Co, Västsvenska Handelskammaren och Viktoriainstitutet Swedish ICT.

Utvecklartävlingar är en framgångsrik metod för att stimulera innovation som uppmuntras av Vinnova och andra offentliga aktörer. Big Apps Västsverige bygger vidare på konceptet som har använts på flera 24-timmars hackathons inom utvalda fokusområden genom att skapa en längre tävlingsperiod som tillåter skapande av färdiga appar och tjänster.

I ett mer digitaliserat samhälle är en kultur av gör-det-själv avgörande för en bra delaktighet, men också för landets innovationskraft. Att kunder och medborgare själva kan bidra med egna lösningar kommer bli allt viktigare framöver. Hackathons är en viktig del av att bygga en sådan kultur. Erik Borälv - Vinnova

Bidrag välkomnas från lag från hela Sverige och ska använda data från en eller flera av Västsveriges offentliga datakällor och API:er som tas fram i samarbete med Andreas Krohns Mashup.se. Listan publiceras närmare tävlingsdatumet.

Tävlingskategorier

Det kommer att utdelas priser inom olika kategorier och fokusområden:

Ett grönare och miljövänligare Västsverige: Hur kan vi göra Västsverige grönare och miljövänligare för en enskild medborgare eller organisation?

Lära kommer vi och ska vi göra under hela livet. Vad kan dagens öppna data bidra till i detta och hur skulle din app se ut för just detta ändamål?

En kulturupplevelse kan skapa minne för livet eller bara bli en dag som ska fördrivas. Ge besökaren den digitala upplevelsen till en specifik destination eller möjlighet att få mer information på ett nytt och mer användarvänligt sätt.

Hälsa vill vi alla ha och behålla! Hur kan just din app hjälpa till med att få Västsverige på topp eller på väg mot en excellent hälsa?

Det finns även speciella utmärkelser för bäst studentlag och ett entreprenörspris för idéen som bedöms ha störst affärsmässig potential.

Kontakt

Tävlingsarrangör är föreningen West Coast Big Apps som tidigare har varit medarrangör för VitalisHack 2012 och TuristHack 2012. Vårt mål är att stimulera innovation och tillgängligheten av öppen data genom att skapa mötesplatser för innovatörer och därmed visa goda exempel på lösningar och affärsidéer.

Mer information om tävlingen och West Coast Big Apps finns på www.bigapps.se och https://www.facebook.com/westcoast.bigapps

Kontaktpersonerna är: 

Karin Ahlin - 0708-46 33 72 - karin@bigapps.se 

Steve Cook 0703-13 26 31 - steve@bigapps.se


Vi vill skapa innovation i västra Sverige byggd på öppen data!

Sverige har börjat kombinera sin starka offentlighetsprincip med moderna öppna teknik såsom mobila appar, öppna datastrukturer och crowdsourcing. Vi arbetar med att ta fram modell och metod för utveckling av informationssamhället 3.0 genom lösningar som integrerar med befintliga samhällsstrukturer. 

Vår organisation är West Coast Big Apps, en ekonomisk förening med säte i Göteborg. Vi har startat denna resa genom att använda vår befintliga kompetens och bygga på den med erfarenhet från genomförande av Vitalis app-tävling och Turisthack (Västsvenska Turistrådet).