Luftfartsverket, LFV

Nya Arlanda invigt - redo möta framtiden

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 08:46 CET

Klockan 10.35, exakt 100 år efter världens första flygning, invigde
infrastrukturminister Ulrica Messing idag Nya Arlanda.
Stockholm-Arlanda flygplats är nu redo att möta behovet av flygresor i
Stockholmsregionen och Sverige under de närmaste 15-20 åren.

Projektet Nya Arlanda har pågått sedan mitten av 1990-talet. Det innefattar
en ny rullbana, ett nytt flygtrafikledningstorn, järnvägsanslutning med tre
stationer, en ny pir och nu slutligen en rejäl utbyggnad av Terminal 5.

- Jag är övertygad om att människors vilja och lust att resa kommer att
fortsätta att växa. Och det är för att möta det framtida resebehovet som vi
måste investera för att ligga i framkant när konjunkturen vänder, sade
Ulrica Messing i sitt invigningstal.

- Jag är optimist inför flygets och Arlandas framtid. När länderna på andra
sidan Östersjön kommer med i det nya Europa har Arlanda en viktig roll att
spela, och kommer att vara en språngbräda österut, sade Messing.

- Stockholm-Arlanda flygplats är viktig för Stockholmsregionens utveckling.
Men den är kanske ännu viktigare för Sverige Utan goda förbindelser med
huvudstaden är det svårt att bedriva ett framgångsrikt företagande, sade
Lars Rekke, generaldirektör LFV.

- Sverige ligger där det ligger och är därför extremt beroende av flyget.
Flyget är så viktigt att det inte bara återspeglar ekonomin utan också är en
förutsättning för den, sade Göran Tunhammar, styrelseordförande LFV.

- Mer kapacitet i luften, på startbanorna och i terminalerna gör att Arlanda
nu är redo att möta behovet av flygresor i Stockholmsregionen och Sverige
för en lång tid framöver. Samtidigt öppnar fler butiker med bredare utbud
vilket gör Stockholm-Arlanda flygplats än mer attraktiv, sade Kerstin
Lindberg Göransson, flygplatsdirektör LFV Stockholm-Arlanda flygplats.

Även om marknaden fortfarande är dämpad börjar det ljusna. Utrikestrafiken
har bottnat och fler flygbolag satsar på Stockholm-Arlanda flygplats igen,
däribland flera lågprisbolag. Historiskt har flygtrafiken varit stadigt
uppåtgående under de första 100 åren, och den långsiktiga prognosen är att
det fortsätter så.

För mer information:
Niclas Härenstam, presschef LFV Arlanda, 08-797 64 01, 0708-91 64 01