Rikspolisstyrelsen

Nya avdelningschefer utsedda inom Polisen i Kalmar län

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 16:03 CEST

Under våren 2004 kommer en ny organisation att införas inom polisen i Kalmar län. De tre polisområden som finns idag kommer att försvinna och det kommer att bli en länsmyndighet med tre stora avdelningar.
Under gårdagen förhandlades och beslutades vilka som kommer att bli avdelningschefer.

För den brottsreducerande avdelningen utsågs Sven-Erik Karlsson vilken för närvarande är chef för polisområde Kalmar.

För den brottsutredande avdelningen utsågs Klas Werme vilken för närvarande är ställförträdande polisområdeschef i Västervik.

För förvaltningen utsågs Charlotte Tornheden vilken för närvarande är chef för rättsenheten.

Inom kort börjar planeringen för den nya organisatioen och man räknar som tidigare nämnts att den skall kunna starta upp någon gång under våren 2004.

Ev. ytterligare frågor besvaras av infoc. Ulf Karlsson, 0480-45 63 41 el. 070-510 59 28.