Livsmedelsverket

Nya avgifter för livsmedelskontroll

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 16:20 CET

Nu får kommunerna själva besluta om kontrollavgiften för sin livsmedelskontroll. Avgifterna ska täcka kontrollkostnaderna fullt ut. Därmed kan avgifterna variera mellan kommunerna.

Regeringens nya avgiftsförordning, SFS 2006:1166, träder i kraft 1 december 2006. Avgiftsreglerna gäller både för Livsmedelsverkets kontroll och för kommunernas.
Tidigare har Livsmedelsverket bestämt vilka avgifter kommunerna fick ta ut. Nu bestämmer kommunerna själva storleken på sina avgifter. Kostnaden för kontrollen ska finansieras fullt ut via avgifter. Den offentliga kontrollen ska täckas av en årlig avgift.

Riskbaserad kontroll
Livsmedelskontrollen ska vara baserad på hur stor risk verksamheten innebär. Genom att titta på riskerna kan myndigheten beräkna hur mycket tid som går åt för att kontrollera verksamheten. Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning för en sådan riskklassificering.
Hur bra företaget hanterar sina risker påverkar hur mycket kontrollarbete myndigheten behöver göra på företaget. Det påverkar i sin tur avgiften.

Extra kontroll
Om kontrollen visar på stora brister i livsmedelsföretagets verksamhet, krävs en extra kontroll för att se att bristerna har åtgärdats. Denna extra kontroll betalas av det ansvariga företaget.

Godkännande och registrering
Regeringens avgiftsförordning reglerar också godkännanden och registreringar av anläggningar. Avgiften ska täcka kostnaden för prövning eller registrering.