Avesta kommun

Nya avgifter i lokaler och på Metropoolen Avesta

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 15:26 CET

Vid årsskiftet börjar nya taxor att gälla för att använda kommunens lokaler, samt för att bada/träna/sola på Metropoolen Avesta.

- Vad gäller lokalerna, så är det så att våra kostnader för att driva dem har ökat, säger Patrik Engström, ordförande Fritid- och teknikstyrelsen.
- Att vi ökar entréavgifterna på Metropoolen Avesta beror däremot på att vi behöver få ökade intäkter generellt. Det är en del av att få en hållbar kommunal ekonomi.

De entréavgifter som förändras är bad, lågfrekvent tid: ökning från 35-40 kronor för personer 16 år och äldre (då ökar även flerbadsentréerna (te.x. entré 12 gånger eller 6 månader) i motsvarande grad). Högfrekvent tid ökar entrén från 50 till 60 kronor.
Simskoleavgiften för barn höjs från 400 kronor till 500 kronor.
Träningsavgiften för lågfrekvent tid höjs från 65 kronor till 80 kronor, och högfrekvent tid från 80 kronor till 100 kronor. Även hyra av motionsbana ökar från 120 kronor timmen till 140 kronor timmen under lågfrekvent tid, och från 180 kronor till 210 kronor under högfrekvent tid.

När det gäller hyra av anläggningar är det ökningar för samtliga lokalkategorier, men i högre eller lägre grad, och beroende på om det gäller föreningar eller privatpersoner. Det rör sig om 0 kronors (per timme) ökning för föreningar gällande lokaler i kategori 3 (t.ex. Kopparhallen och Fors isrink) upp till 100 kronors ökning för privatpersoner som vill hyra konstgräsplan).

Presskontakt: Patrik Engström, ordförande Fritid- och tekniksstyrelsen, Avesta kommun
Mobtel. 070-8645138