Västtrafik

​Nya avtal för busstrafik klara

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 14:31 CEST

Nu är Västtrafiks upphandling av busstrafik till och från Bohuslän, Stenungsund och Tjörn samt för Röd och Lila Express klar. De nya avtalen fördjupar samarbetet mellan Västtrafik och trafikföretagen, sätter kunden i fokus och ställer höga miljökrav. Avtalen börjar gälla i juni 2016.

Västtrafiks upphandlingsmodell bygger på ett fördjupat samarbete med trafikföretagen i syfte att fördubbla resandet med kollektivtrafiken till år 2025.

Upphandlingen är indelad i olika trafikåtaganden som tillsammans omfattar ungefär 150 fordon. Anbuden har värderats utifrån pris och kvalitet. De företag som tilldelats trafikåtagandena är följande:

  • Nettbuss har tilldelats avtalen Röd Express, Lila Express och Express Fyrbodal. Det sistnämnda avtalet omfattar expressbusstrafik mellan orter i Bohuslän samt från dessa till Göteborg, Trollhättan och Vänersborg.
  • Buss i Väst har tilldelats avtalen Tjörn, Tjörn Express och Stenungsund Express.

Avtalen är utformade för att ge trafikföretagen större ansvar och bygger på incitament där deras ersättning styrs av resandeutvecklingen. Dessutom innehåller avtalen möjlighet till bonus om trafikföretagen uppnår hög kundnöjdhet på sina linjer.

– Trafikföretagens nära kontakt med resenärerna ger dem en unik kundkännedom och inblick i de lokala förutsättningarna. Genom att ge våra partners större ansvar tar vi tillvara deras kompetens och kan ge våra kunder en mer attraktiv kollektivtrafik, säger Attila Ungvari, affärschef för busstrafiken på Västtrafik.

Avtalen har även en tydlig miljöprofil för att minska energianvändning och utsläpp av klimatpåverkande emissioner. All trafik i avtalen kommer att utföras med drivmedel som till minst 95 procent är fossilfria.

Trafikstart för de nya avtalen är 19 juni 2016.

För mer information:
Attila Ungvari, affärschef busstrafik 070-531 31 36, attila.ungvari@vasttrafik.se
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99, press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.