IT&Telekomföretagen

​Nya avtal inom märket med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna för både IT- och telekomsektorn

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2017 13:00 CEST

IT&Telekomföretagen har denna vecka tecknat avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna för både IT- och telekomsektorn. Avtalen är på 36 månader med ett avtalsvärde om 6,5 %, vilket är helt i linje med det märke som parterna inom industrin etablerat.

- Det är glädjande att vi nu fått till ytterligare två treåriga kollektivavtal som respekterar märket. Det skapar långsiktighet, vilket är en viktig förutsättning för att våra medlemsföretag ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i den snabba förändring som arbetsmarknaden befinner sig i, säger David Mothander, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalen om löner och anställningsvillkor gäller under perioden 1 april 2017 - 31 mars 2020, och omfattar ca 75 000 medarbetare inom IT- och telekomsektorn. 

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se