Teaterförbundet

NYA AVTALSVILLKOR FÖR FILM OCH TV I SIKTE

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 16:46 CET

Lönerhöjningar och arbetstider är klara. Den segslitna frågan om ett nytt system för ersättning vid spridning av inspelningar och för repriser anpassat till ny teknik förefaller också få en lösning.

Det senaste numret av Akt, Teaterförbundets tidskrift, redogör för läget i förhandlingarna mellan Teaterförbundet och Mediearbetsgivarna (MIA) om ändringar i kollektivavtalet för film- och kommersiella tv-inspelningar.

Avtalet gäller ersättningar, arbetstider mm för filmteam, regissörer, filmfotografer, scenografer och kostymskapare. Så långt är parterna preliminärt överens. Kollektivavtalet har också regler om upphovsrättsliga frågor. Det är den frågan som nu ser ut att också få sin lösning.

Det nuvarande systemet för ersättning, när inspelningar sprids i olika ”fönster” och är inte anpassat för den nya tekniken. Det har tagit lång tid för parterna att närma sig varandra i synen på hur ett nytt system ska utformas. Nu ser det ut som parterna skulle kunna slutföra förhandlingarna även i denna del de närmaste arbetsdagarna, dvs 5 – 9 februari.

Webbsidan http://www.teaterforbundet.se rapporterar så fort något nytt finns att berätta om.