Institutet för Privatekonomi, Swedbank

Nya basbelopp ger högre pensioner och bidrag 2013

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2012 09:08 CEST

Preliminära besked för basbeloppen 2013 har kommit. Det innebär att nästa års garanti-pensioner höjs med 80-90 kronor per månad, studiemedlen med drygt 100 kronor per fyraveckorsperiod och högsta föräldrapenning med 11 kronor per dag. De största höjningarna tillfaller däremot pensionärerna med inkomstpension. För den som har en pension på 12 000 kronor rör det sig om närmare 500 kronor per månad. Det konstaterar Institutet för Privatekonomi på Swedbank i sina beräkningar.

Tre olika basbelopp påverkar både ersättningen från våra socialförsäkringar och en del skatter. Prisbasbeloppet styr garantipension, sjuk- och föräldrapenning och studiemedel. Även grundavdrag och jobbskatteavdrag påverkas av förändrat prisbasbelopp.
Förhöjda prisbasbeloppet styr pensionspoäng (för intjäning av tilläggspension/ATP). Inkomstbasbeloppet styr pensionsgrundande inkomst, uppräkning av inkomst- och tilläggspension och även maximal fastighetsavgift.

Såhär slår höjningen av basbeloppen

  • Den garantipensionär som är född 1937 eller tidigare och är ogift får en höjd pension med 91 kronor per månad före skatt. I procent är höjningen 1,1. Eftersom inflationen varit låg det senaste året blir uppräkningen av prisbasbeloppet i kronor lägre till 2013 än den blev till i år.
  • För pensionärer som har inkomst- eller tilläggspension blir uppräkningen större, 4,1 procent. En pension på 12 000 kronor i år höjs till 12 492 kronor i januari. Uppräkningen är därmed åter bättre än uppräkning med enbart inflation för dem som haft inkomstgrundad pension sedan 2002.
  • Den som tjänar in till sin pension behöver nästa år komma upp i en månadslön på 38 067 kronor för att nå högsta pensionsgrundande inkomst, PGI. Högsta PGI blir då 424 500 kronor på helåret, en höjning från 409 500 kronor. Uppräkningen av inkomstpension under tiden man jobbar kommer för i år att uppgå till 5,8 procent.
  • Högsta sjukpenning höjs med 8 kronor till 710 kronor per kalenderdag.
  • Högsta föräldrapenning höjs med 11 kronor till 946 kronor.
  • Den som studerar på heltid har idag 8 920 kronor i studiemedel per fyraveckorsperiod. Nästa år höjs beloppet till 9 024 kronor. Bidraget utgör då 2 828 kronor. Höjningen blir totalt 104 kronor.
  • Maximal fastighetsavgift höjs från 6 825 kronor till 7 075 kronor. Spärrbeloppet för fastighetsavgift som gäller för pensionärer höjs från 3 005 kronor till 3 039 kronor.

– Efter att pensionen nyligen sänkts två år i rad är det positivt att inkomstpensionerna höjs och dessutom med mer än inflationen. Med en förlängd lågkonjunktur kan många löntagare få svårt att komma upp i löneökningar på samma nivå. Men de kan glädja sig åt att deras innestående inkomstpension förräntas med 5,8 procent nästa år, säger Erika Pahne ekonom på Institutet för Privatekonomi.

Föreslagna förändringar av basbeloppen ska fastställas av regeringen under hösten.

För ytterligare information:

Erika Pahne 08-5859 0253, 070-227 1656
(Ylva Yngveson 070-200 1245)

Se även hur förändrade basbelopp slår i kronor i tabellbilagan.