EPLAN Software & Service AB

Nya behov inom CAD skapar spännande framtid.

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 12:00 CEST

– Inom ett år ska vi vara dubbelt så stora. Vi ska expandera i Sverige, Norge och Finland.

Det säger Stefan Bengtsson, vd för EPLAN Software & Service AB, som framför sig ser en spännande framtid. Företaget ska växa med kraft. 

EPLAN är världsledande inom mjukvara för elkonstruktion. Företaget gör helt enkelt program för att kunna konstruera och dokumentera elschemat i till exempel fordon, verktyg och maskiner. Varje kabel, brytare och styrning måste dokumenteras och beskrivas för att den elektriska produkten effektivt och säkert ska kunna produceras och monteras. Runt detta finns även ett omfattande tjänsteutbud som EPLAN tillhandahåller.

–  Våra tjänster inom utbildning, rådgivning och standardisering är grunden till ett effektivt arbetssätt, betonar Stefan Bengtsson.

Ingenjörer och konstruktörer använder sedan många år CAD-system för att ta fram ritningar. Inom elkonstruktion används fortfarande i hög utsträckning gamla ritprogram som inte drar nytta av datorutvecklingen.

– Ett generationsskifte pågår, förklarar Stefan Bengtsson. Våra verktyg och metoder halverar arbetsinsatsen för ingenjörerna när de ska konstruera och dokumentera elkonstruktionen. Det är en väsentlig fördel för konkurrensutsatta företag.

– Modern programvara för elkonstruktion är väsentlig för nordiska industriföretags konkurrenskraft. Vi känner att vi ligger helt rätt i tiden. Inom vår nisch kommer den nordiska marknaden att växa, understryker Stefan Bengtsson.

EPLAN Software & Service AB är ett dotterbolag till tyska EPLAN som i sin tur ingår i Friedhelm LoH Group. EPLAN har utvecklat konstruktionslösningar under 25 år och är med sina produkter och tjänster marknadsledare inom datorbaserade system för elkonstruktioner. Det svenska bolaget har idag åtta anställda och har påbörjat rekryteringen av nya medarbetare.