Konstnärsnämnden

Nya beslut för internationellt kulturutbyte på musikområdet

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 10:42 CEST

Fyra gånger om året beslutar Konstnärsnämndens arbetsgrupp för musik om nya bidrag till internationellt kulturutbyte på musikområdet. Vid årets tredje fördelning beviljades 38 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 499 000 kronor.

Geografiskt skapas ett utbyte med 23 olika länder på fem olika kontinenter. De beviljade bidragen avser såväl utbyten med musiker och komponister från andra länder i Sverige, som inbjudningar till svenska musiker och komponister till utlandet. Stödet används oftast till konserter, men även arbetsvistelser, workshops och turnéer.

Bland de konstnärer som fått bidrag finns t.ex. komponisten Pavol Simai (Djursholm) som reser till musikfestivalen Bratislavské Hudobné Slávnosti i Slovakien för att delta vid framförandet av ett av hans orkesterverk.

Musikern Anna Rydmark (Genarp) får ett bidrag för att resa till Albany i USA för att göra en konsert på MusicSources,Center for Historically Informed Performance. Hon ska även göra konserter i Santa Cruz, San Fransisco, Sebastopol och Los Angeles.

Musikern Johan Westman (Borås) får bidrag för att bjuda in musikerna Jigme Drukpa, Tshering Dorji, Harka Bahadur Subba och Basu Dev Sharma från Bhutan för att genomföra konserter och workshops i Sverige.

En förteckning över beviljade bidrag återfinns på Konstnärsnämndens hemsida.

Kontaktinformation:

Hasse Lindgren, hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se el. 08-506 550 79.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.