Statkraft Sverige

Nya beslut i Ljunganprojektet för att ta reda på hur laxen mår

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 08:57 CEST

Statkraft startade i början av året Ljunganprojektet tillsammans med bland annat Ljunganfiskarna, Fiskevårdsområdena och kommunen för att kartlägga ekologin nedströms Viforsens kraftverk. Målen med projektet är att värdera hur de fysiska förutsättningarna, så som vattenflöde och bottenstruktur, påverkar biologin i området. Nu har ytterligare beslut tagits om vilka insatser Statkraft och de andra aktörerna ska genomföra i kartläggningsarbetet. Bland annat har beslut tagits om att samarbetet kring kartläggningen av fiskbeståndet ska utvecklas. Det första steget, att öka kunskapen kring älvens hydrologi är redan igång.

Förra veckan samlade Statkraft alla aktörer som ingår i samarbetsprojektet; Ljunganfiskarna, Länsstyrelsen, Fiskevårdsområdena Tuna Östra och Nedre Ljungan och Sundsvalls kommun för att bestämma vilka insatser som ska göras i kartläggningsarbetet. Samarbetsviljan var god, vilket inte minst beslutet om samarbete kring den fiskeundersökningen som länsstyrelsen ska utföra visar.

-  Det är glädjande att samarbetsprojektet löper vidare och att vi nu kan börja arbeta med de insatser som vi har planerat för. Vi på Statkraft som sköter flödet i vattnet kan bidra till att projektet får ut så mycket som möjligt genom att vi anpassar vattenflödena under tiden undersökningar genomförs. Vi passar också på att bistå med vår personal som har lång erfarenhet och kompetens, säger Per Nordlund, regiondirektör på Statkraft Sverige.

Under mötet fick projektgruppen även en genomgång av resultatet från en nyutvecklad hydrologisk analys utförd av ett forskningsinstitut i Norge. Resultatet kommer att användas som grund för att förstå miljömässiga konsekvenser. Analysen visar att flödet nedströms Viforsen är förhållandevis stabilt och har en naturlig variation, men också att vårfloden är begränsad och flödet är högre under vintertid.

Vidare under året planeras fältarbete till augusti-september. Då ska fiskundersökningen utföras samt en kartläggning av bottenstruktur och vilka olika typer av habitat som finns i älven. Projektgruppen kommer att vara delaktig under fältarbetet tillsammans med forskare från Norge. Utgångspunkten för kartläggning av bottenstruktur och habitat är en metodik utvecklad i Norge och kommer att genomföras från båt och med hjälp av dykare.

I december 2014 ska analysen av kartläggningsarbetet vara klar.

För mer information:

Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft, 070-5213116           

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi  och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme. Statkraft är en stor aktör inom europeisk krafthandel och har 3 600 medarbetare i mer än 20 länder.