Konstnärsnämnden

Nya beslut Internationella Dansprogrammet

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 13:33 CEST

Fyra gånger om året fördelar Internationella Dansprogrammet vid Konstnärsnämnden resebidrag och internationellt kulturutbyte till danskonstnärer. Vid årets tredje fördelning fördelas 405 500 kr till 23 koreografer, dansare och andra danskonstnärer som deltar i olika internationella samarbeten och vistelser utomlands.

En delegation ur Konstnärsnämndens styrelse, har efter beredning av Internationella Dansprogrammets referensgrupp, fattat beslut gällande bidrag till internationella koreografstipendiet, internationellt kulturutbyte, resebidrag.

Det internationella koreografstipendiet delas mellan Ingrid Cogne och Sebastian Lingserius på vardera 75 000 kronor. Tanken med internationella koreografstipendiet är att kunna erbjuda goda förutsättningar för koreografer att utveckla sin konstnärliga praktik utomlands under en längre period och fördjupa sitt internationella arbete. Varje år fördelar Internationella Dansprogrammet på Konstnärsnämnden ett eller ett par stipendier. I år ansökte 20 koreografer.

Till denna ansökningsomgång av resebidrag och bidrag till internationellt kulturutbyte kom 70 ansökningar in med ett sammanlagt belopp av 1 390 969 kr, varav 21 stycken (30%) beviljats stöd till olika internationella samarbeten och researchresor med sammanlagt 255 500 kronor. Se lista nedan för bifall.

Bland bifallen märks bland annat gästspel i Kamerun på FATEJ, Festival Africain De Theatre pour l'Enfance et la Jeunesse, där Minna Krok med musikern Per Sjögren ska spela "Ah hello bebis".  Lovisa Baldal och Talat Samawi är inbjudna till Bejaia festivalen i Algeriet för ett samarbete med 20 personer från 6 länder. Luftartisten Linnea Backgård får stöd för att bjuda in Iona Kewney (Glasgow) till Sverige.

Resebidrag
Internationellt Kulturutbyte
Internationella Koreografstipendiet

För frågor rörande besluten kontakta handläggare för Internationella Dansprogrammet, Anneli Strömqvist tel 08 506 550 70 anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se 

 

Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.