Naturvårdsverket

Nya beslut om jakt på rovdjur

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 14:58 CEST

Naturvårdsverket har nu beslutat att delegera beslut om skyddsjakt på järv, lodjur och varg. Samtidigt har verket bestämt hur beslutet om licensjakt efter varg 2011 ska hanteras.

Naturvårdsverket planerar för beslut om licensjakt på varg 2011 i enlighet med riksdagens beslut att licensjakt ska användas för att begränsa vargstammens tillväxt. Beslutet kommer i december.

Det är andra gången Naturvårdsverket beslutar om delegering av skyddsjakt till länsstyrelserna. Det är några förändringar jämfört med beslutet i februari.

— Länsstyrelsen i Västmanlands län får rätt att besluta om skyddsjakt på varg och Västernorrlands län om järv. Det beror på att länen nu haft föryngringar av varg respektive järv de senaste tre åren.

— Det maximala antalet järvar som får fällas ökas från 17 till 25 på grund av att årets inventering visar på cirka 110 föryngringar, 20 över etappmålet för järv.

Besluten för järv och varg gäller i ett år, medan beslutet för lodjur gäller till januari. Då ska Naturvårdsverket fatta både skydds- och licensjakt för 2011. Beslutet om björnjakt togs 30 juni och gäller ett år.

Läs mer om frågan och själva besluten

För mer information, vänligen kontakta Klas Allander, 010-698 17 39 , klas.allander@naturvardsverket.se