Vägverket

Nya bestämmelser om bussar

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 15:08 CEST

De nya bestämmelserna om fordon innebär bland annat att alla bussar ska ha bilbälten och att bussar i linjetrafik ska vara tillgängliga för rörelsehindrade. Bestämmelserna finns i Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar, som trädde i kraft 1 maj 2003.

För bussar är den viktigaste förändringen i Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar (VVFS 2003:22) att krav enligt EU:s bussdirektiv införs. Samtidigt införs krav på bilbälten och sätesfastsättning. Krav införs också på att bussar som används i stads- och linjetrafik ska vara tillgängliga för passagerare med nedsatt förmåga att förflytta sig.

Bussar som tas i bruk den 13 februari 2004 eller senare ska uppfylla kraven i bussdirektivet 2001/85/EG. Bussdirektivet kommer att ge ökad säkerhet och tillgänglighet i bussar. De viktigaste förändringarna innehåller bestämmelser inom följande områden:

stabilitet
klämskydd i dörrar
nödutrymning
brandskydd
hållfasthet i karosseristommen

- Enligt bussdirektivet ska bussar byggda för stadstrafik vara tillgängliga för rörelsehindrade. Enligt direktivet ska medlemsländerna själva bestämma om tillgänglighet i andra typer av bussar. Vägverket har valt att låta kravet gälla alla bussar som kör i linjetrafik. Detta ligger i linje med regeringens mål att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för de flesta passagerare med nedsatt förmåga att förflytta sig senast år 2010. Bussar som inte används i linjetrafik men som ändå anpassas för rörelsehindrade ska uppfylla direktivets krav, sa Jan Petzäll, Vägverkets fordonssektion, Borlänge, vid årets Tylösandsseminarium på onsdagen.

Bilbälten ska enligt föreskrifterna finnas i alla bussar som tas i bruk den 1 januari 2004 eller senare, utom i bussar byggda för stadstrafik. De krav som bussarna ska uppfylla gäller bilbälten, fästpunkter för bilbälten, installation av bilbälten, säten och installation av säten.

Ytterligare information:
Jan Petzäll, Vägverket Fordonssektionen, Borlänge, tel 0243 – 750 16 eller 070 – 373 05 09