Knivsta kommun

Nya bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 17:03 CET

Bidragsreglerna för barn- och ungdomsföreningar ändras från och med 1 januari 2007. Vid kommundelningen övertogs Uppsala kommuns bidragsregler i sin helhet och det har länge funnits ett behov av att anpassa reglerna till Knivstas förutsättningar.

Bland annat har reglerna kring föreningsstödet lättats upp. Kravet på att medlemmar måste bo inom kommunens gränser har minskat. Istället läggs fokus på huruvida föreningen har sitt säte och sin verksamhet i kommunen. När det gäller anläggningsstödet har kravet på aktivitetstillfällen minskat från 50 tillfällen/år och anläggning till 10 tillfällen/år. En annan förändring är att det fasta beloppet per tillfälle tagits bort. Beloppet fastställs istället utifrån den budget som finns till förfogande.

Något som betonas i de nya reglerna är att kommunen bör göra fler rutinmässiga kontroller och stickprovskontroller.