Länsstyrelsen i Kalmar län

Nya bidragsregler för konvertering av oljeuppvärmning

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 17:09 CET

[Pressmeddelande]
Regeringen vill minska användningen av olja för uppvärmning av bostadshus och främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi. Tidsfristen för ansökan om stöd blir dock kortare när reglerna nyligen ändrades.

Regeringen ändrar reglerna för bidrag till konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus till andra system. Ekonomiskt stöd ges vid byte till fjärrvärme, berg-, sjö- eller jordvärmepump, fast biobränsleanläggning eller anordning för solvärme med vätska. Däremot är installation av luftvärmepump eller andra typer av solvärme inte berättigat till stöd. Bidrag kan sökas för material- och arbetskostnad men endast för utrymmen som tidigare varit uppvärmda.

Totalt finns ca 450 miljoner kronor avsatt för konverteringsbidrag under en tvåårsperiod och åtgärderna måste vara påbörjade efter 1 januari 2006 och vara klara före 31 oktober 2007.

Ansökan om bidrag lämnas till Länsstyrelsen senast 1 mars i år, och om villkoren är uppfyllda får den sökande ett preliminärt beslut om bidrag. En slutlig redovisning och ansökan ska ske senast 31 oktober.

För dem som redan fått ett preliminärt beslut om stöd gäller tidigare villkor. Alla ansökningar som lämnats före 19 januari är behandlade av Länsstyrelsen.

Läs mer om villkoren och ladda hem ansökningsblankett http://www.h.lst.se/h/blanketter/blankett_boende.htm