Statistiska centralbyrån, SCB

Nya bilar minskade med 15,8 procent

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 09:48 CEST

Under september 2012 nyregistrerades 24 012 personbilar, en minskning med 15,8 procent jämfört med september 2011. Nedgången kan till viss del bero på så kallad kalendereffekt, då september 2012 har två arbetsdagar färre än motsvarande månad 2011. Andelen miljöbilar uppgick till knappt 44 procent, vilket kan jämföras med 41,5 procent samma månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2011-2012 Dieselbilar uppgick till drygt 66 procent av nyregistreringarna, en ökning med 6,5 procentenheter jämfört med september föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol och gas stod för 3,5 procent av nyregistreringarna, jämfört med 7,8 procent under september 2011.

Under september nyregistrerades 10 533 miljöbilar. Dieselbilar svarade för 68 procent av miljöbilarna och etanolbilar för 3 procent.

68 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 35 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 68 procent och kvinnor för resterande 32 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 22 526 av årsmodeller från 2010 – 2012 och 1 486 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 16 823 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 189 bilar.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade under september med 21 procent och även motorcyklar minskade med knappt 27 procent jämfört med samma månad föregående år medan bussar ökande med knappt 41 procent jämfört med september 2011. Nyregistreringen av husbilar ökade med 5,6 procent.

Nyregistrering av fordon under september 2012 fördelade på fordonsslag
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____341210.aspx

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. återfinns på SCB:s webbplats.

För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nyregistreringar för oktober publiceras den 1 november 2012 kl. 09.30.

Fakta Trafikanalys
Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Statistikansvarig myndighet
Trafikanalys
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm

Förfrågningar
Anette Myhr, statistiker
Tfn 010-414 42 17
E-post anette.myhr@trafa.se

Producent
SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Annika Johansson
Tfn 019-17 68 25
E-post fornamn.efternamn@scb.se