Statistiska centralbyrån, SCB

Nya bilar minskade med 6 procent

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2012 09:39 CEST

Under juli 2012 nyregistrerades 20 283 personbilar, en minskning med 6 procent jämfört med juli 2011. Andelen miljöbilar uppgick till 40 procent, vilket kan jämföras med drygt 36 procent samma månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 60,8 procent av nyregistreringarna, en ökning med 1 procentenhet jämfört med juli föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol och gas stod för 3,7 procent av nyregistreringarna, jämfört med 5,8 procent under juli 2011.

Under juli nyregistrerades 8 116 miljöbilar. Dieselbilar svarade för 64,4 procent av miljöbilarna, och etanolbilar för 3,9 procent.

Knappt 62 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 31 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 68 procent och kvinnor för resterande 32 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 18 521 av årsmodeller från 2010 – 2012 och 1 762 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 16 004 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 4 279 bilar.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade under juli med 10,3 procent och bussarna minskade med 65,3 procent jämfört med samma månad föregående år.  Även nyregistreringarna av mopeder minskade under juli med 3 procent medan motorcyklarna ökade med 0,2 procent jämfört med juli 2011. Nyregistreringen av husvagnar minskade med 74,5 procent.

Nyregistrering av personbilar under 2011-2012 Nyregistrering av fordon under juli 2012 fördelade på fordonsslag

Se Tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338435.aspx

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. återfinns på SCB:s webbplats.

För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för augusti publiceras den 3 september 2012 kl. 09.30.

Fakta Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. 
Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm

Förfrågningar

Anette Myhr, statistiker
Tfn Tel 010-414 42 17
E-post anette.myhr@trafa.seProducent

SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar

Annika Johansson
Tfn 019-17 68 25
E-post fornamn.efternamn@scb.se