Motormännen

Nya bilars bränsleförbrukning minskar inte längre

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 14:00 CET

Det går allt trögare att få fram bränslesnåla
personbilar. Uppsatta målsättningar för 2005
kommer inte att nås. Det visar en kartläggning
från Motormännens Riksförbund, M.
I kartläggningen, som är en del i Motormännens stora nybilsenkät kring årsmodell 2002, har 14 121 bilägare uppgett hur mycket bensin deras bil förbrukar - samt hur nöjda de är med bilens förbrukning per mil.

Utvecklingen som under flera år sett lovande ut har nu drabbats av tvärstopp. För 2002 års bilmodeller ligger den genomsnittiga bränsleförbrukningen vid långkörning på 0,74 l/mil. Vid blandad körning är den genomsnittliga förbrukningen 0,85 l/mil. Detta innebär en ökning med en centiliter, istället för ytterligare minskning, jämfört med föregående år. Som jämförelse kan nämnas att vid kartläggningen kring 1996 års modeller låg förbrukningen vid långkörning på 0,82 l/mil och blandad körning på 0,93 l/mil.

Den genomsnittliga andelen bilägare, som är missnöjda med bränsleförbrukningen ligger idag liksom föregående år på 11 procent. Detta innebär visserligen en kraftig nedgång från toppnoteringen på 21 procent gällande 1996 års bilmodeller men sedan årsmodell 2000 har ingen ytterligare förbättring uppnåtts.

- Allt pekar i nuläget på att bilfabrikanterna inte kommer att uppnå den minskning med 30 procent fram till 2005 års bilmodeller som vi krävde 1995. Det är dags för en skriftlig påminnelse till bilfabrikanterna om den utmaning som man den gången antog, säger Terje Eklund, teknisk expert hos Motormännen.

Stor efterfrågan på större, tyngre och mer motorstarka bilar är en viktig förklaring till den mindre goda utvecklingen. Bilarna har också försetts med allt mer utrustning, som bidrar till ökad bränsleförbrukning, t ex AC, säger Terje Eklund.

För att stimulera utvecklingen mot lägre bränsleförbrukning premierar Motormännens Riksförbund de personbilar som visar lägst bränsleförbrukning kombinerat med minst antal missnöjda bilägare. Vinnarna av "Bensinpriset" avseende 2002 års bilmodeller är i de fyra storleksklasserna Toyota Yaris, Citroën Xsara, Skoda Octavia och Mercedes E-klass.

Motormännens Riksförbund Informationsenheten Tel 08-690 38 00