RISE Research Institutes of Sweden AB

Nya biobaserade förpackningar, hållbara textilier och andra generationens bioraffinaderier

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 13:25 CEST

Innventia medverkar i tre nya europeiska projekt som syftar till innovativa lösningar för en framtida bioekonomi. PULPACKTION kommer att utveckla förpackningslösningar för specifika mat- och elektroniktillämpningar. Målet för NeoCel är processer som möjliggör en hållbar produktion av textilfibrer och BIOSKOH-projektet kommer att visa hur ett antal ”innovationssprångbrädor” kan bli ett genombrott för lignocellulosabaserade bioraffinaderier. De tre projekten finansieras alla delvis av BBI JU, ett samarbete mellan EU och Bio-based Industries Consortium.

Idag är produkter med medelhöga och höga krav på barriärer, såsom specifika mat- och elektroniktillämpningar, förpackade i fossilbaserade polymerer. Det nya projektet PULPACKTION ska utveckla integrerade förpackningslösningar som är 100 procent biobaserade med liknande egenskaper som befintliga fossilbaserade lösningar. Detta kommer att uppnås genom en våtgjutningsprocess där träfibermassan blandas med andra biobaserade komponenter för att skräddarsy egenskaperna hos det slutliga materialet. För att uppfylla den biobaserade strategin kommer nya barriärer av optimerade biopolymerer att appliceras på det våtgjutna substratet. PULPACKTION involverar 13 partners och koordineras av Rottneros Packaging. Innventia kommer att ansvara för verksamhet kopplad till konsumentinsikt samt spela en aktiv roll i utveckling, tillverkning och utvärdering av nya fibersammansättningar. Innventia kommer dessutom att delta i pilottester av prestandan hos dessa samt i hållbarhetsutvärderingar av producerade material och koncept.

För mer information kontakta Fredrik Berthold, fredrik.berthold@innventia.com

Drivkraften för NeoCel-projektet är det växande behovet av textilier som framställs av hållbara råvaror i miljövänliga processer. Huvudsyftet är att utveckla innovativa och techno-ekonomiskt genomförbara alkaliska processer som kan integreras med massafabriker. Detta kommer att möjliggöra en hållbar produktion av högkvalitativa miljöinnovativa textilfibrer från högreaktiva cellulosamassor. Ett konsortium av 15 partners som representerar hela kedjan från råvara till kläder har bildats med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som koordinator. Innventia med sin välrenommerade kunskap inom massateknologi, kemikalieåtervinning/regenerering, avancerad fiberkarakterisering och techno-ekonomisk utvärdering spelar en aktiv roll i de flesta arbetspaket. Konsortiet räknar med att ett framgångsrikt projekt kommer att möjliggöra skapandet av 75 000 nya arbetstillfällen och en ökad omsättning med 9,5 miljarder Euro för europeisk skogs-, textil- och beklädnadsindustri inom 15 år.

För mer information kontakta Åsa Samuelsson, asa.samuelsson@innventia.com

BIOSKOH-projektet kommer att bana väg för en europeisk bioekonomi genom att visa upp hur ett antal ”innovationssprångbrädor”, såsom avkastning, kostnad för biomassa, befintliga industriområden och industriell symbios, kan innebära ett genombrott i teknisk-ekonomisk bärkraft och förverkligande av lignocellulosabaserade bioraffinaderier. Det övergripande målet är att realisera det största andra generationens bioraffinaderi i Europa och det första steget är en flaggskeppsanläggning som kommer att producera 55 kton cellulosaetanol per år för den europeiska biobränslemarknaden. Anläggningen kommer att byggas på en bebyggd industritomt i östra delen av Slovakien. BIOSKOH-konsortiet koordineras av Energochemica och involverar elva partners från sju europeiska länder. Partners inkluderar hela värdekedjan utgående från markägare och råmaterialproducenter. Innventias aktiviteter är kopplade till ligninförädling som är en viktig del i att bygga det kommersiella konceptet.

För mer information kontakta Per Tomani, per.tomani@innventia.com

INNVENTIA AB är ett forskningsinstitut som på vetenskaplig bas hjälper företag att effektivt och uthålligt kunna producera värdefulla produkter av skogs-, eller andra biobaserade, råvaror. En traditionell produkt är papper, men vi utvecklar också andra processer och produkter från förnybar råvara. Vår kunskap ligger hela tiden i framkant genom vår egen forskningsverksamhet och genom samarbeten med andra institut, universitet och företag. Som innovationspartner kan vi förstärka hela eller delar av våra kunders processer från idé till kommersiell produkt. Vi kallar det Boosting business with science. Koncernen har 225 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London. Läs mer på www.innventia.com.

Innventia ingår i RISE Research Institutes of Sweden.