Gothia Fortbildning

Nya böcker i samband med Upprättelseutredningen

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 12:53 CET

Den 10 februari presenteras Upprättelseutredningens betänkande "Barnen som samhället svek - åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården" av den särskilda utredaren Kerstin Wigzell. I betänkandet redogörs för utredningens överväganden och förslag kring hur en upprättelseprocess för dem som utsatts för vanvård ska utformas och vad den bör innehålla. Utredningen tar även upp frågan om vad som behöver göras för att övergrepp och allvarliga försummelser ska undvikas i framtiden.

Nästan samtidigt kommer Gothia Förlag ut med två böcker som berör detta område. Den första är Ett annat hemma - om samhällets ansvar för placerade barn. I denna antologi samlas expertisen inom familjehems- och institutionsvården kring frågan: Hur kan samhället förbättra tillvaron och framtidsutsikterna för barn och unga som placerats och redan har ett svårt utgångsläge?

Boken ger en bred och omfattande bild av hur den sociala barnavården sett ut historiskt, hur den ser ut i dag och – framförallt – vad som görs och kan göras för att förbättra den. Här finns både det teoretiska perspektivet och de praktiska erfarenheterna representerade.
Bokens redaktörer är Anna Fredriksson, journalist och socionom, samt Anna Kakuli, journalist

Den andra boken heter En alldeles särskild familj. Att vara familjehem för unga med autism och asperger och handlar om familjehem för barn och ungdomar med en funktionsnedsättning inom autismspektrum (AST).  Boken hjälper familjehemmen att undvika fallgropar och att göra det så smidigt som möjligt för barnet med AST att landa i det nya hemmet.  Boken ger kunskap om själva funktionsnedsättningen, förståelse för den biologiska familjens historia samt tankar och idéer om hur du som familjehem bäst stöttar barnet.
Författare är Carolina Lindberg. Hon är pedagog och arbetar som handledare och utbildare inom autismspektrum. Carolina har själv växt upp som biologiskt barn i ett familjehem.

Fakta om böckerna
Titel: Ett annat hemma - om samhällets ansvar för placerade barn
Författare: Anna Fredriksson och Anna Kakuli
Kontaktuppgifter till författare: Anna Fredriksson, 070-7929627, ordomening@hotmail.com Anna Kakuli, 070-8847338, anna.kakuli@gmail.com
ISBN: 7205-729-6

Titel: En alldeles särskild familj. Att vara familjehem för unga med autism och asperger.
Författare: Carolina Lindberg
Kontaktuppgifter till författaren: Carolina Lindberg, 072-245 42 17, carolina@luvab.se
ISBN: 7205-786-9

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.