Skatteverket

Nya bokföringsregler från årsskiftet

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:09 CET

Skattehandläggare Mats Brockert
Direkttel: 08-764 83 49

Verksamhetsutvecklare Elna Persson
Direkttel: 08-764 86 94

Från och med årsskiftet gäller nya bokföringsregler för dem som bedriver enskild näringsverksamhet. De nya reglerna innebär bland annat att fler får använda den enklare kontantmetoden i den löpande bokföringen och att en möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut införs. Genom en ändring i mervärdesskattelagen kan fler använda bokslutsmetoden vid sin momsredovisning.

- De nya reglerna, som syftar till att förenkla för enskilda näringsidkare, berör cirka 700 000 företagare, säger skattehandläggare Mats Brockert vid Skatteverket.

Bokföringsnämnden och Skatteverket har tillsammans tagit fram en ny broschyr, ”Bokföring, bokslut och deklaration – del 1(SKV 282).” Den kan hämtas från Bokföringsnämndens och Skatteverkets webbplatser www.bfn.se eller www.skatteverket.se.

De nya reglerna i korthet:

· Den som normalt har en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor kan använda den enklare kontantmetoden i den löpande bokföringen. Den innebär att man bokför inköp och försäljning först när betalning sker.

· Alla ska upprätta ett årsbokslut. Den som normalt har en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor kan upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut. För detta tillämpas förenklade värderings- och periodiseringsregler. Det förenklade årsbokslutet upprättas för första gången för räkenskapsår som påbörjas från och med den 1 januari 2007.

· För att förenkla uppgiftslämnandet vid taxeringen införs nya skatteregler som innebär att det bokförda resultatet i större utsträckning än i dag ligger till grund för beskattningen. Av denna anledning kommer det att vid taxeringen 2008 finnas en ny näringsblankett som ska användas av samtliga näringsidkare. Blanketterna N1 och N2 försvinner vid denna taxering.

· De nya reglerna ger också fler företag möjlighet att använda bokslutsmetoden vid sin momsredovisning. Det gäller om den sammanlagda omsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor om året. Har du tidigare tillämpat den så kallade faktureringsmetoden vid momsredovisningen kan du i så fall från årsskiftet 2007 välja att gå över till bokslutsmetoden. Du måste dock skicka in en anmälan till Skatteverket om att du byter redovisningsmetod.

Mer information om vad som gäller vid byte av redovisningsmetod för moms finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se. Där finns även anmälningsblankett (SKV 5710). Har du E-legitimation kan anmälan lämnas elektroniskt på www.foretagsregistrering.se.

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring och bouppteckningar. Webbplats: www.skatteverket.se