Umeå kommun

Nya bostadskvarter längs Tegsvägen

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 20:04 CEST

Byggnadsnämnden i Umeå har beslutat att inleda planläggning för bostäder och verksamheter på Östteg, längs Tegsvägen. I området finns idag handel, t ex Expo, småindustri, kontor och kommunala verksamheter. Detaljplanen beräknas vara klar tidigast i slutet av 2019.

Planområdet omfattas av fastigheterna Bilhandlaren 1 och Smörjaren 1. Området är beläget i södra delen av Östteg och består av handel, t ex Expo, småindustri, kontor och kommunala verksamheter. Planområdet ligger mellan trafiklederna Tegsvägen och väg 503 (gamla E4:an) och saknar större sammanhängande grönområden.

Bostäder, kommersiell och kommunal verksamhet

Sökande inom Bilhandlaren 1 önskar uppföra bostäder i kvartersstruktur, med handel i entréplan. Umeå kommun som äger Smörjaren 1 har för avsikt att bebygga fastigheten med kommunala verksamheter samt bostäder. Parkeringsplatser planeras i underjordiska parkeringsgarage. Rivning av befintlig bebyggelse är en förutsättning för att exploatera området enligt inlämnade förslag.

Tegsvägen blir stadsgata

Umeå kommun arbetar för närvarande med stadsutvecklingsprogram Innanför ringleden. Syftet med stadsutvecklingsprogrammet är att beskriva hur trafikytor längs gamla E4 och E12 ska nyttjas när ringleden är färdigställd. Eftersom flera fastighetsägare redan ansökt om planläggning i linje med den omvandlingen, så görs nu en fördjupad studie av södra Teg.

– Omvandlingen har redan påbörjats kan man säga och den här planen kan ge förutsättningar för bortåt 200 lägenheter med verksamheter i bottenplan, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Finansiering av infrastrukturen

Det finns ett antal nyckelfrågor för planläggning i det här området, t ex stora kostnader för omvandling av Tegsvägen till stadsgata, det finns förorenad mark i området, buller, luftmiljö och trafik måste utredas. Detaljplanen beräknas antas tidigast fjärde kvartalet 2019.

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.