Umeå kommun

​Nya bostäder i centrala Holmsund

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 17:41 CET

Ett 25-tal bostäder kan byggas i centrala Holmsund. Detaljplan för tre byggnader är antagen av byggnadsnämnden. Ett flerfamiljshus och två huskroppar för radhus.

I centrala Holmsund bor drygt 6 000 personer idag och översiktsplanens tillväxtscenario föreslår en tillväxt på ytterligare 2 000.

Detaljplaneområdet är idag inte bebyggt. Tidigare fanns tre äldre gårdar med bostadshus och uthus på platsen. Ansökan inkom 2014 och detaljplan upprättades december 2016. Den har sedan varit på samråd.

Illustration över huskropparnas ungefärliga placering på fastigheten

Byggnaderna ska ha träpanel

Fastigheten ligger alldeles invid det lokala centrumet, t ex COOP. Byggrätterna som medges i planen innebär ett högre exploateringstal och medger tätare bebyggelse än området runt omkring. Byggnaderna kan vara två respektive tre våningar. Den byggbara ytan minskas däremot för att uppnå goda ljusinsläpp inom och för angränsande fastigheter. Planförslaget är samtidigt en avvägning till att anpassa tillkommande bebyggelse till den befintliga miljön. Byggnaderna ska t ex därför utformas med träpanel.

- Vi vet att det finns en stor efterfrågan att komma igång med byggnationer i Holmsund och med detta beslut möjliggörs byggandet av av ett 25-tal bostäder i ett centralt läge, helt i enlighet med översiktsplanen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

- Vi vill skapa möjligheter för fler bostäder i ett centralt område av Holmsund då det bland annat bidrar till den lokala centrumutvecklingen, säger Ulrik Berg (M) byggnadsnämndens vice ordförande.

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.