NCC AB

Nya bostäder i Växjö möjliggörs genom partnering

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 16:58 CEST

NCC, Riksbyggen och Henrik Jais-Nielsen Mats White arkitekter AB tecknade i maj 2003 ett partneringavtal om att gemensamt projektera och uppföra 24 nya bostadsrätter i Växjö. Projektet går under namnet Saturnus och är budgeterat till 35 MSEK.

De nya bostäderna byggs på Wieselgrensgatan, intill ett attraktivt villaområde knappt tio minuters promenad från centrum. Ytterligare information om projektet finns på http://saturnus.riksbyggen.se/

Det som började som ett "tidigt-i-marknaden"-projekt från NCCs och Riksbyggens sida, har sedan utvecklats till ett partneringsamarbete. Samarbetsformen partnering ger möjligheter att optimera processen och bygga effektivt. Nyckelorden är gemensamma mål, förtroende och öppenhet. Det aktuella avtalet innebär att byggherre, arkitekt och entreprenör tillsammans löser uppgiften i ett öppet samarbete.

– Projektet hade fastnat i en situation med för höga kostnader. Vi tog därför gemensamt nya tag och genom att arbeta med partnering har vi tillsammans utvecklat ett projekt med goda kundvärden och till ett pris som är konkurrenskraftigt på Växjös bostadsmarknad, säger Carl-Johan Hansson, byggregionchef på Riksbyggen Byggregion Syd.

- Det som särskilt har tilltalat mig är att ingens ord har vägt tyngre än någon annans, säger Henrik Jais-Nielsen, arkitekt. Det har varit naturligt att jobba mot samma mål; såväl estetiskt, prismässigt som kvalitetsmässigt.

Man har nu genomfört fas 1; utarbetande av förslagshandlingar, projektbudget och projekttidsplan enligt de gemensamma mål, intentioner och riktlinjer som man kommit överens om, och nu övergår projektet i fas 2; detaljprojektering, försäljning och utförande. De nya bostäderna beräknas stå klara vid årskiftet 2004-2005.

- Det har varit väldigt stimulerande och utvecklande för oss som entreprenör att redan från projektstart kunnat bidraga med vår kompetens. Partneringformen ställer stora krav på oss, men det ger ju oss samtidigt en större möjlighet att påverka projektutformningen., säger Håkan Stjernqvist, avdelningschef, NCC Construction Sverige AB.

Ytterligare information:
Håkan Stjernqvist, avdelningschef, NCC Construction Sverige AB, tel 0470-355 18
Carl-Johan Hansson, byggregionchef, Riksbyggen Byggregion Syd, tel 040-10 94 46
Henrik Jais-Nielsen, arkitekt, Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitekter AB, 042-14 92 30