Järfälla kommun

Nya bostäder när Ikano Bostad väljer Barkarbystaden

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 08:53 CET

Ikano Bostad satsar på Barkarbystaden och Järfälla. I ett avtal köper Ikano Bostad kvarter 11 i Barkarbystaden av Järfälla kommun. Ikano Bostad ska bygga totalt cirka 250 bostadsrätter med en första inflyttning vintern 2017/2018.

Avtalet innebär att Ikano Bostad köper kvarter elva, del av fastigheten Barkarby 2:2, av Järfälla kommun. Köpe- och exploateringsavtalet som godkändes av kommunfullmäktige i Järfälla den 7 december omfattar ett av de tolv kvarter som ingår i Barkarbystadens första etapp. Ikano Bostad avser att bygga totalt cirka 250 bostadsrätter där den första delen innehåller 75 lägenheter med byggstart under 2016 och planerad inflyttning vintern 2017/2018.

– Barkarbystaden är en ny stadsdel med stor potential! Vi har märkt av ett stort intresse för de planerade bostäderna och ser fram emot att vara med och utveckla området till en ny levande stadsdel, säger Christian Dahlman, bostadsutvecklingschef på Ikano Bostad.

Barkarbystaden och Järfälla fortsätter att växa
I och med avtalet med Ikano Bostad och ytterligare ett bostadskvarter så fortsätter utvecklingen av Barkarbystaden som en spännande stadsdel i den framväxande regionala stadskärnan.

– Järfällas mål är att ta täten som Sveriges snabbast växande kommun. Jag är glad att Ikano Bostad är med och bidrar till detta genom 250 nya bostäder i Barkarbystaden, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Mer information
Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, tel. 070-002 33 92

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, emelie.grind@jarfalla.se, tel. 08-580 283 93

Christian Dahlman, Ikano Bostad, christian.dahlman@ikano.se, tel. 010-330 44 19

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 71 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se