Järfälla kommun

Nya bostäder och arbetsplatser planeras i Järfälla och Veddesta

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 09:47 CET

Planer på ny bebyggelse ovanpå ny bussterminal och intill tågstation och tunnelbana i Barkarby/Stockholm väst.

Nya bostäder och arbetsplatser planeras nu i Veddesta, strax väster om Barkarby station/Stockholm Väst. Dels genom ett ramavtal med Veidekke Bostad AB om ett område som planeras för 1 200 bostäder och lokaler, dels genom en överenskommelse om nybebyggelse i stadskvarter ovanpå en ny bussterminal i nära anslutning till pendeltåg och kommande tunnelbana.

Ramavtalet med Veidekke Bostad AB, som avser Veddesta 2:1 som man tidigare har köpt, omfattar nuvarande Veddesta centrum och anger en planerad utveckling om 1 200 bostäder och verksamhetslokaler. Ramavtalet reglerar principer för kommande detaljplanearbete och godkändes av kommunstyrelsen i Järfälla den 14 december.

– Järfälla är en spännande kommun som målmedvetet tagit sig an bostadsutmaningen, säger Mårten Othérus, Regionchef på Veidekke Bostad. Vi ser fram emot att skapa 1 200 bostäder nära service, handel, natur och med kollektivtrafik runt knuten och ser fram emot att involvera våra bostadsintressenter i utvecklingen av projektet.

Nya bostäder intill kollektivtrafik

Parallellt med utvecklingen i centrala Veddesta fortsätter också planeringen av närliggande kvarter (illustrationen).Här planeras för ny bebyggelse i stadskvarter ovanpå en ny bussterminal i nära anslutning till pendeltågsstationen i Barkarby Station/Stockholm Väst och den kommande tunnelbanan från Kista och Akalla som planeras vara klar 2021. Principöverenskommelsen har träffats mellan Järfälla kommun, Stockholms läns landsting och fastighetsägare i området och godkändes av kommunstyrelsen den 14 december.

– Detta innebär ett viktigt och påtagligt startskott för utvecklingen av hela Veddesta och förstärker Järfällas position som en av Sveriges snabbast växande kommuner, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I och med avtalen så fortsätter utvecklingen av Järfälla som en expansiv bostadskommun och av Veddesta som en av stadsdelarna i den framväxande regionala stadskärnan. Det kollektivtrafiknära läget gör Veddesta attraktivt för bostäder, verksamheter och arbetsplatser.

För information

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se tel. 070-002 33 92

Mikael Åklint, exploateringschef, mikael.aklint@jarfalla.se tel. 08-580 283 63

Mårten Othérus, Veidekke Bostad, marten.otherus@veidekke.se, 070-260 01 35

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 71 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se