Huddinge kommun - politik

Nya bostäder och trygg trafik i Rosenhill

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 07:44 CEST

I Rosenhillsområdet sydväst om Huddinge station planeras för nya bostäder. Förtätningen innebär att det blir ungefär 120 villor och 90 bostäder i radhus, kedjehus och flerfamiljshus i området. Det framgår av det detaljplaneprogram som samhällsbyggnadsnämnden på torsdagen tillstyrkte.

– Det här är ett attraktivt område nära Huddinge centrum. Nu kommer det att få modern standard och kommunalt vatten och avlopp, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

En viktig del i programmet är gatunätet. I detaljplaneprogrammet föreslås att såväl sträckan mellan Rosenhillsvägen och Kolonivägen som mellan Rosenhillsvägen och Vistabergs Allé stängs av för biltrafik. Endast trafikering med buss samt gång- och cykeltrafik ska tillåtas.

– Vi vill bygga med gång-, cykel- och kollektivtrafik som norm och leda genomfartstrafiken i det regionala vägnätet. Nu kan vi skapa attraktiva och lugna boendemiljöer som är trygga för barnen samtidigt som det går snabbt och smidigt att ta sig fram med kollektivtrafik, berättar Tomas Hansson.

I planen förses Rosenhillsvägen, Kolonivägen, Fågelsångsvägen och Annelundsvägen med gång- och cykelbana, vilket bland annat kommer att leda till trygga gång- och cykelförbindelser till Rosenhillsskolan. I planområdet avsätts också mark för en ny förskola/skola.

 

För mer information kontakta:

Tomas Hansson (KD)
Kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Telefon: 08-535 313 51
E-post: tomas.hansson@huddinge.se

Karl Henriksson (KD)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-535 301 69
E-post: karl.henriksson@huddinge.se