SKTF

Nya branschavtal för 6500 privatanställda SKTF-medlemmar klara

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 13:37 CEST

Nya avtal har förhandlats fram mellan SKTF och Kommunala Företagens Samorganisation (KFS). Avtalen täcker elva branschområden, bl.a. energibranschen med ca 4000 medlemmar. Övriga områden är turism och fritid, anläggning, vård och omsorg, renhållning, konsult och service, fastighet och näringsliv, parkering, VA-avtalet, skola- administration samt storhushåll.

Den viktigaste nyheten i avtalen är en skarp och konkret skrivning om hur löneförhandlings-processen ska fungera i företagen. Det innebär att individen får ett större inflytande över sin lön och utveckling. Avtalen ger rätt till medarbetar - och lönesamtal samt möjlighet att själv komma överens om sin nya lön med chefen.

Avtalen innehåller också krav på att arbetsgivaren ska göra en lönekartläggning för att kunna upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader på grund av kön.

– Det här är ett genombrott för jämställdheten. Genom att skriva in kravet på lönekartläggning visar parterna att vi är överens om att lagen ska följas och att osakliga löneskillnader inte ska förekomma. Genom avtalsskrivningarna får vi ett effektivt verktyg för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader, säger Lena Meyer, förhandlande ombudsman i SKTF.

För att förebygga ohälsa hos de anställda skärps arbetsgivaren skyldighet att planera för ledigheter. Avtalen innebär också att individens inflytande över när man ska vara ledig ökar, samtidigt som möjligheten att spara semesterdagar och kompledigt minskar. Tanken är att ledigheter ska tas ut i så nära anslutning till ansträngningen som möjligt.

– På det här sättet hoppas parterna att kunna öka individens möjlighet till återhämtning och på så sätt främja ett hälsosamt arbetsliv, säger Lena Meyer.

Avtalen är treåriga. Vårdavtalet innehåller en lägsta nivå om 1,8 procent under 2004. Övriga avtal är sifferlösa, d.v.s. innehåller inga centralt fastslagna löneökningsnivåer.--------------------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta Lena Meyer, förhandlande ombudsman i SKTF, tfn: 070- 34 23 238.--------------------------------------------------------------------------------

SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar.

Presschef Anna Karin Wallberg
tel 08-789 64 70 och mobil 070–630 40 09

Pressombudsman Maria Martinsson
tel 08-789 64 77 och mobil 070-655 50 48

SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm.
www.sktf.se, sktf@sktf.se