Linköpings kommun

Nya broar för fotgängare och cyklister i Hjulsbro

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 11:30 CEST

Det har inte varit helt lätt att ta sig från ena sidan Stångån Kinda kanal till den andra i Hjulsbro  - fotgängare och cyklister har hittills fått ta den långa vägen över bilbron vid Hjulsbro sluss. Glädjen kan man därför tänka sig är stor när nu byggnationen av en gång- och cykelförbindelse över Stångån vid Hjulsbro sluss är klar. De nya broarna firades på torsdagen 15 maj med hjälp av barnkör, tal och kanalbullar.

Den nya överfarten består av två broar, en fast bro och en öppningsbar bro över slussen. Anslutande gång- och cykelbana till Tråddragarevägen och Kvarnbacken nedanför Hjulsbroskolan har också byggts.

– Den här förbindelsen ger inte bara en säkrare väg för till exempel skolbarnen till och från Hjuls-broskolan, säger Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Broarna lyfter också fram en vacker kulturmiljö här i Hjulsbro, med vattnet i centrum.

Byggprojektet är en del av Linköpings kommuns långsiktiga arbete med att utveckla Stångån Kinda kanal genom Linköping, från Landeryd och ut till Roxen. Gång- och cykelförbindelsen vid Hjulsbro sluss består av en fast bro mellan valvbron och ön, samt en öppningsbar bro över slussen. Gång- och cykelvägen är 2,5 meter bred, asfalterad och belyst.

– Nu gör vi Kinda kanals sluss mer tillgänglig och tanken är att det ska bli möjligt att gå eller cykla längs med vattnet från Landeryd och ända ut till Roxen, säger Håkan Lundberg, kommunekolog och ansvarig för utvecklingen av Stångåstråket. Det blir också mycket lättare för alla människor som promenerar och motionerar på rundslingan mellan Hjulsbro sluss och Hackefors sluss. 

Byggprojektet har genomförts i samarbete med AB Kinda kanal och pågått sedan hösten 2013.

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta Lennart Fjellmar, projektledare miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, mobil 070-659 67 09, eller Håkan Lundberg, kommunekolog på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, mobil 070-622 26 43.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.