Västtrafik

Nya busskörfält mellan Kungälv och Göteborg

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 08:56 CET

Nu blir det smidigare att pendla med buss mellan Kungälv och Göteborg. Bussarnas egna körfält på E6:an är nu klara att tas i bruk.

Trafikverket har sedan april byggt busskörfält i både norr- och södergående riktning på E6 mellan Klarebergsmotet och Jordfallsmotet. Körfälten förbättrar bussarnas framkomlighet och punktlighet.

– Det här är en efterlängtad förbättring för det växande antalet kunder som pendlar mellan Kungälv och Göteborg. Det gör att man i ännu högre utsträckning kommer att kunna lita på att komma fram i tid, säger Line de Verdier, projektledare för Västsvenska paketet på Västtrafik. 

Busskörfälten har byggts ut i etapper med finansiering från Västsvenska paketet.

Mer information om arbetena på Trafikverkets webbplats.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.