Västtrafik

Nya bussterminalen på Torp öppnar 15 juni

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 13:49 CEST

Nu är den nya bussterminalen på Torp klar. Från och med söndag 15 juni börjar Västtrafiks regionbussar trafikera den nya knutpunkten. I december kommer även de lokala bussarna att stanna vid terminalen.

Bussterminalen har tolv hållplatser och ligger parallellt med E6 på västra Torp och i direkt anslutning till den nya pendelparkeringen som har 280 parkeringsplatser och laddplatser för elbilar. Intill terminalen finns också en ny servicebyggnad med offentliga toaletter.

Bussresenärer kan enkelt ta sig via en ny gång- och cykelväg från bussterminalen till Torp köpcentrum, samt till anslutande gång- och cykelväg i tunnel under E6 över till östra Torp. 

– Terminalen är bättre för resenärerna, det blir lättare att byta buss och att hitta rätt hållplats. Torp är Bohusläns viktigaste knutpunkt för kollektivtrafiken. Här möts och samordnas bussar i alla riktningar, säger Sven Andersson, utvecklare för kollektivtrafik i Uddevalla kommun.

Den nya terminalen innebär också en förbättring för långfärdsbussar, som tidigare inte haft egna hållplatser att stanna vid på Torp.

För mer information:
Sven Andersson, utredare kollektivtrafik, Uddevalla kommun 0522-69 61 31
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.