Umeå kommun

Nya bussterminalens gata namnsatt till Daniel Naezéns gata

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2011 17:17 CEST

Daniel Naezéns gata blir namnet på gatan för den nya bussterminalen vid universitets- och sjukhusområdet. Daniel Naezén var den som la grunden till Umeå som säte för sjukvården i norra Norrland. Beslutet fattades på byggnadsnämndens möte den 13 april.

- Att hedra Daniel Naezén med en gata i anslutning till Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet känns naturligt med tanke på vad han bidragit med, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.

Terminalområdet blir en huvudgata och ersätter Lasarettsbacken som genomfart mellan Holmsundsvägen och Petrus Laestadius väg.

Fakta om Daniel Naezén
1785 öppnades landets nordligaste lasarett med placering i Umeå. Det kom då att hamna utanför stadsmuren invid nuvarande Storgatan. Byggnaden finn än idag bevarad om något ändrad exteriört. Daniel Erik Naezén (1752-1808) räknas som en av pionjärerna inom sjukvården i Norrland. Han var med och byggde upp lasarettet och blev dess läkare 1788. Han var framstående inom allmänmedicinen och den som fick lasarettsvården att fungera.

Utöver läkarprofessionen var Naezén bland annat även en framstående botaniker och tecknare. Naezén startade det första läsesällskapet i staden vilket blev stommen till det första lånebiblioteket. Man kan säga att han var den person som la grunden till Umeå som säte för sjukvården i norra Norrland samt det kulturliv och lärosäte som staden långt senare skulle vila på. Naezén dog 1808 i fältsjukan.

Byggstart i maj
I maj inleds arbetet med ombyggnad av området mellan Umeå universitet och Umeå Östra. Det ska bli en attraktiv entré med gång- och cykelstråk, gator, ny bussterminal och ambulansinfart mellan Umeå Östra och universitets- och sjukhusområdet.

För mer information kontakta:
Åsa Ögren (S)
Byggnadsnämndens ordförande
asa.ogren@umea.se<mailto:patrik.lindqvist@umea.se>
090 - 16 13 29
mobil: 070-326 70 26

Ulrik Berg (M)
Byggnadsnämndens vice ordförande
ulrik.berg@umea.se<mailto:ulrik.berg@umea.se>
mobil: 070-345 60 47

Niklas Forsgren
informatör
niklas.forsgren@umea.se<mailto:niklas.forsgren@umea.se>
090 - 16 13 24
mobil: 070-266 18 86