Novartis Onkologi

Nya cancerresultat i rapport från svenska forskare

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 09:10 CEST

Lovande resultat för behandling av malignt melanom och lungcancer, dålig följsamhet och överlevnadsvinster vid tidig palliativ vård, är några av de studier svenska forskare rapporterar om från den stora cancerkongressen ASCO i Chicago i juni. Fokus låg på målinriktad behandling, det vill säga läkemedel som slår mot de onormala processer som bidrar till tumörers utveckling. I rapporten ASCO 2010 sammanfattar 15 svenska cancerspecialister de viktigaste nyheterna vid årets möte.

Enligt Douglas W. Blayney, kongressens ordförande, finns just nu fler än 850 cancerpreparat under utveckling i olika faser, en ökning med mer än 70 procent på tre år. Det finns också en tendens till allmänt sjunkande dödlighet i cancer tack vare effektivare behandling både med målinriktad terapi men också genom effektivare användning av äldre cytostatika.

Vid kongressen presenterades en rad studier med lovande resultat om målinriktad behandling med nya substanser vid bland annat äggstockscancer, lungcancer, malignt melanom och sarkom. Intresset för neuroendokrina tumörer har ökat och en svensk studie om behandling av äldre patienter med elakartade hjärntumörer väckte uppmärksamhet.

Andra rön som tas upp i ASCO 2010 är att vissa patienter inte tar sina cancerläkemedel enligt ordnation trots informationsinsatser för att öka motivationen, att överviktiga kvinnor med bröstcancer har mindre nytta av hormonbehandling än normalviktiga, att yoga ger höjd livskvalitet hos dem som överlevt cancer och att tidiga insatser från palliativa team förlänger överlevnaden vid lungcancer.

Uppförsbacke för kliniska studier   
Vid årets möte diskuterades också kliniska studier, som är en förutsättning för utvecklingen av nya cancerläkemedel. Europa och framför allt de mindre länderna – däribland Sverige inräknat – räknas som lågpresterande vad gäller olika produktivitetsmått.

Ett amerikanskt forskarteam har frågat över 1 700 cancerpatienter om varför de har avböjt att medverka i medicinska studier. Den kanske den mest intressanta iakttagelsen var att 44 procent av patienterna menade att de inte hade fått någon information av sin läkare. Av de som kom ihåg att de hade fått frågan, men hade avstått var oro över biverkningar den största orsaken, 50 procent, följt av oro för randomisering (lottningsförfarandet, att de riskerade att få verkningslös medicin) 44 procent.

En annan intressant presentation lyfte fram svårigheter att inkludera patienter från minoritetspopulationer i kliniska prövningar i USA. De minoriteter som nämndes var svarta, spansktalande, indianer, fattiga vita och gamla. Forskaren menade att det redan i studieprotokoll ofta finns inbyggda barriärer som försvårar för vissa minoritetsgrupper att bli inkluderade i studier.

Ytterligare en studie visade att äldre patienter inte erbjuds att delta i studier. Den största orsaken, enligt studien, är läkarens oro för möjliga toxiciteter. Med tanke på den stora andelen äldre i befolkningen och att 60 procent av all cancer drabbar människor som 65 år kan det få stora konsekvenser för onkologiska studier.

Årets ASCO-rapport är den 14:e i ordningen. Den kommer att skickas till onkologer, hematologer, kirurger, öron-näsa-halsläkare, urologer och lungläkare samt landets vårdcentraler. Produktion av rapporten har möjliggjorts av Novartis. Innehållet har fritt och oberoende bestämts av redaktören, professor Kjell Öberg, Akademiska sjukhuset i Uppsala, och respektive skribent.

ASCO-rapporten 2010 kan beställas här

Abstrakten finns på www.asco.org.

 

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se