AMF

Nya chefer inom AMF Pensions kapitalförvaltning

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 11:56 CEST

AMF Pension har utsett två nya chefer inom kapitalförvaltningen. Bengt
Björkén blir ny räntechef efter Lars Åberg. Och Mats Hederos, från AP
Fastigheter, blir ny fastighetschef efter Tom Jensen.

Bengt Björkén tillträder posten som ordinarie räntechef den 17 oktober,
men har varit tillförordnad räntechef sedan början av september, när
dåvarande räntechef Lars Åberg utsågs till chef för strategisk
riskhantering, så kallad ALM-ansvarig.

Bengt Björkén har varit anställd på AMF Pension sedan 2001 då han
började som valutaförvaltare.

- Bengt Björkén kan såväl marknaden som vårt unika arbetssätt och är
därför en utmärkt efterträdare till Lars Åberg, vilket Bengt redan visat
prov på under tiden som tillförordnad räntechef, säger Sarah McPhee,
chef för kapitalförvaltningen. Bengt har också varit en framgångsrik
förvaltare av AMF Pension Fondförvaltnings räntefonder.

Mats Hederos är sedan 2003 chef för affärsområdet Placeringar på AP
Fastigheter. Han efterträder Tom Jensen som fastighetschef under våren
2006.

- I och med att Tom går i pension var det viktigt för oss att hitta en
person som kan fylla hans position när det gäller såväl branschkunskap
som erfarenhet. Mats Hederos svarade utan tvekan till den
kravbeskrivningen och vi ser fram emot att få arbeta med honom i
framtiden, säger Sarah McPhee.

Mats Hederos har tidigare även arbetat inom Corporate Finance på
Enskilda Securities.

För ytterligare frågor, kontakta
Sarah McPhee, Chef AMF Pension Kapitalförvaltning, 08-696 31 04, 070-601
89 70 eller Conny Johanson, Chef Information, 070-216 23 16.


AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt
Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs
enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF
Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.