Utbildningsdepartementet

Nya dans- och konstkonsulenter

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 10:15 CEST

Regeringen beslutade idag att utse fyra nya mottagare av statligt stöd till dans- och konstkonsulenter. Beslutet innebär att nya danskonsulenter kan inrättas i Gävleborg, Jönköpings län samt Blekinge, Kalmar och Kronoberg i samverkan. Kalmar kan också få statligt stöd till sin redan inrättade konstkonsulent

Konsulentverksamheten startade som försöksprojekt 1990/91 och permanentades i kulturpropositionen 1996/97. Förra året fanns det danskonsulenter i 14 län och konstkonsulenter i 15 län. Konsulenterna finansieras gemensamt av staten samt regional och lokal nivå.

Danskonsulenterna arbetar med att skapa intresse för dans och för att främja kunskapen om dans. Det sker bland annat genom nätverk och samarbeten med skolor och högskolor.

Konstkonsulenterna har en nyckelroll när det gäller att främja människors möjlighet att möta konst. Konsulenterna arbetar bland annat för att barn och ungdomar ska få möta det professionella konstlivet, såväl institutioner som fria utövare.

Det är regeringen som utser mottagare av det statliga stödet. Statens kulturråd beslutar därefter om fördelningen av det statliga stödet.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se