Digitaliseringskommissionen

Nya data om Sveriges digitalisering: det går bra men andra länder kommer i kapp

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2015 09:15 CET

Sverige har länge varit världsledande inom digitalisering, och legat topp tre i alla relevanta stora internationella index. Även i jämförelse med övriga EU har vi legat i topp i nästan alla områden. Vi står fortfarande starka, trots att många andra länder utvecklas snabbt inom digitaliseringens områden. Flera länder har dock kommit i kapp, och i vissa fall om, Sverige.

digitalasverige.se publicerar Digitaliseringskommisionen i dag uppdaterade data som visar att Sverige fortfarande ligger fortfarande bra till inom bland annat breddanvändning, offentliga investeringar i forskning och utveckling inom IT och vad gäller tillgången till egen dator i skolan i årskurs 8. Däremot halkar vi efter inom exempelvis företagens it-miljö och vi ligger också sämre till med den offentliga e-förvaltningen.

Digitaliseringskommissionen har i uppdrag från regeringen att följa upp utvecklingen inom svensk digitalisering, och visa hur vi lever upp till det it-politiska målet – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

2014 lanserade vi digitalasverige.se, där vi redovisar all den data som vi samlar in, öppet, tillgänglig för alla att använda och granska. Vi vill inte hålla på våra data, tvärtom vill vi att så många som möjligt ska dyka ner i dem och kanske upptäcka helt andra mönster än dem vi ser. Kanske kan man dra andra slutsatser, kanske behöver våra analyser kompletteras. Här är materialet att börja med.

Kontakt

Isobel Hadley-Kamptz

Isobel.hadley-kamptz@regeringskansliet.se

072-5212970

Digitaliseringskommissionen verkar på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter". Att göra det innebär både att analysera utvecklingen och kommunicera digitaliseringens möjligheter och den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015. Läs mer på www.digitaliseringskommissionen.se