Skandia

Nya datum för Skandias delårsbokslut

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2003 11:51 CEST

Skandia har beslutat om nya datum för kommande delårsbokslut 2003. Halvårsbokslutet per den 30 juni kommer att presenteras onsdagen den 13 augusti 2003 och delårsbokslutet för perioden januari - september kommer att presenteras måndagen den 24 november 2003.

Datum för bokslutskommunikén per den 31 december 2003 kommer att meddelas senare. På Skandias hemsida, www.skandia.com /Investor Relations/Rapporter och evenemang/kalendarium, finns en kalender där samtliga rapporteringsdatum framgår.

Eventuella frågor:
Monica Karlsson, Investor Relations, Skandia, tel 08-788 2724