Socialdepartementet

Nya direktiv till tandvårdsutredningen: Förbättrat tandvårdsstöd för vuxna

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 14:07 CET

Regeringen har idag beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. Enligt beslutet ska utredaren lägga fram förslag till en ny modell för tandvårdsstöd för personer i åldrarna 20 år och uppåt. Utredningen ska vara färdig senast den 15 mars 2007.

- Olika undersökningar visar att många avstår från tandvård av ekonomiska skäl. Därför har vi beslutat att utredningen ska lägga förslag som omfattar ett skydd mot höga kostnader samt en tandvårdscheck som kan användas för delbetalning för abonnemang eller regelbundna förebyggande besök hos tandläkare eller tandhygienist.

- En viktig aspekt är också att utredaren ska lämna förslag på hur företagens administrativa börda till följd av reglerna kan minskas, säger socialminister Göran Hägglund i en kommentar på torsdagen.


Enligt direktiven ska den nya modellen:
· Ge stöd till regelbundna undersökningar och förebyggande åtgärder i form av en tandvårdscheck. Checken ska även kunna användas som delbetalning för abonnemangstandvård.
· Innehålla ett karensbelopp som patienten betalar, beloppet läggs dock på en nivå så att den enskilde inte riskerar att behöva avstå från nödvändig vård.
· Ersätta en procentuell andel av tandvårdskostnader däröver. Patienten ska dock alltid betala en viss andel själv. Ersättningen ska baseras på referenspriser vilket dock inte innebär prisreglering.

I det nya tandvårdssmodellen behövs en tydligare reglering av vad som ingår i stödet. Målet är att vårdgivare och patient lätt ska kunna avgöra vilka åtgärder eller vilken behandling som täcks av skyddet mot höga kostnader.

Utredaren ska lägga fram förslag till hur personer som är 65 år eller äldre ska behandlas inom ramen för det nya tandvårdsstödet. Utgångspunkten är att stödets grundläggande utformning ska vara densamma för alla åldersgrupper, medan belopp och procentsatser kan skilja sig åt.


Kontakt:
Sara Malmgren
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 52 25
070-535 07 87
sara.malmgren@social.ministry.se