Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Nya docenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 09:55 CET

Under 2009 har nio docenter antagits vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vid företagsekonomiska institutionen Stefan Sjögren, Ewa Wikström och Gudrun Baldvinsdottir, vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Patrik Ström och Lotta Frändberg och vid ekonomisk-historiska institutionen Carina Gråbacke. Nya docenter vid institutionen för nationalekonomi med statisktik är Henrik Hammar och Katarina Nordblom och vid juridiska institutionen är Claes Martinsson ny docent i civilrätt.

Stefan Sjögren, Företagsekonomiska institutionen, undervisar inom investering, finansiering, och företagsvärdering och forskar inom bl a företagsfinansiering, värdering, och incitamentsstrukturer.

Ewa Wikström, Företagsekonomiska institutionen, undervisar och forskar bl a inom kommunikation och organisation och ledarskap, speciellt inom hälsosektorn.

Gudrun Baldvinsdottir, Företagsekonomiska institutionen, undervisar bl a inom Operational Management Accounting och forskar inom ekonomistyrning.

Patrik Ström, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, undervisar och forskar bl a inom International Business and Economic Geography och Internationalisation Processes and Global Competition.

Lotta Frändberg, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, undervisar och forskar bl a kring den internationella rörlighetens förändring, drivkrafter och dilemman.

Carina Gråbacke, Institutionen för ekonomisk historia, forskar och undervisar bl a kring arbetarrörelsen och ekonomisk förändring i Sverige under 1900-talet.

Henrik Hammar, Institutionen för nationalekonomi med statistik och Konjunkturinstitutet i Stockholm.

Katarina Nordblom, Institutionen för nationalekonomi med statistik, forskar och undervisar bl a inom Public Economics och Behavioural Economics.

Claes Martinsson, Juridiska institutionen, forskar och undervisar inom civilrätt , bl a om exklusivitetskonflikter och kreditsäkerhet i intellektuella resurser.

Docent är en akademisk titel som i Sverige motsvarar ungefär fyra års heltidsforskning efter avlagd doktorsexamen. Titeln ger av hävd venia docendi, det vill säga "rätten att undervisa" och handleda på alla nivåer inom högskolan, och att vara opponent vid en akademisk doktorsdisputation eller ingå i betygsnämnden för en sådan. En docent skall avsevärt ha breddat och fördjupat sin forskning i jämförelse med doktorsavhandlingen, och vanligen krävs också att forskningsresultaten skall ha publicerats internationellt i erkända fackvetenskapliga tidskrifter.

 

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 6600 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.