Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Nya docenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 14:47 CEST

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har antagit två nya docenter; Sara Stendahl vid juridiska institutionen och Elizabeth Robinson vid institutionen för nationalekonomi med statistik. 

Sara Stendahl - docent i offentlig rätt
Sara Stendahl började som doktorand vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet 1997 och arbetade då i ett projekt om förändringar i de juridiska begreppen sjukdom och arbetsförmåga i den svenska sjukförsäkringen. I projektet kombinerade Sara Stendahl kunskap från sin juridiska utbildning (LLM, 1996), med kunskaper som förvärvats i studier av socialantropologi, litteraturvetenskap och idéhistoria (BA, 1992). Hennes intresse för juridik präglas av detta tidiga möte med andra discipliner inom samhällsvetenskap och humaniora.  Hennes avhandling från 2004, “Communicating justice providing legitimacy. The legal practises of Swedish administrative courts in cases regarding sickness cash benefit ”, handlar om regelverket bakom det svenska sjukpenningsystemet. Där visade Sara Stendahl i en kritisk studie av förvaltningsdomstolarna hur tolkningen av begreppet arbetsförmåga under 90-talet gjorde det svårare att få rätt mot försäkringskassan för den som fått sjukpenningen indragen.

Socialförsäkringsrätt, sociala mänskliga rättigheter och förvaltningsprocess är idag Sara Stendahls huvudsakliga områden både i forskning och undervisning. Under senare år har hon även utvecklat forskning om rättsliga aspekter på hantering av kärnavfall.

Mer information om Sara Stendahl på: http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=3033

Elizabeth Robinson - docent i nationalekonomi
Elizabeth Robinson är docent i miljöekonomi vid institutionen för nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Elizabeth Robinson är ekonom med specialisering inom jordbruk, naturresurser och miljö och har över 15 års erfarenhet av tillämpad forskning i södra Asien och i Afrika söder om Sahara.

Elizabeth Robinsons forskning fokuserar på skärningspunkten mellan människor och den naturliga miljön, särskilt hur politik och institutioner kan utformas för att skydda både resursberoende näringar och naturresurser.

Elizabeth Robinson, nu baserad i Ghana där hon arbetar med IFPRI (International Food Policy Research Institute), är också forskarassistent på Centrum för studier av afrikanska ekonomierna vid universitetet i Oxford, Storbritannien.
Tidigare har hon bl a arbetat vid Environment for Development Tanzania initiative i Tanzania och som föreläsare på AERC, forskarutbildningen vid universitetet i Dar es Salaam i Tanzania. Robinson är också forskarassistent på Environment for Development (EfD).

Hennes nuvarande forskning handlar om att identifiera framgångsfaktorerna för sk delaktighetsskogsbruk i Tanzania, utforma optimala incitament och mekanismer för att hantera och bevara ett hållbart skog- och djurliv, tillsyn och korruption, och konsekvenserna för näringen och  försörjningsmöjligheterna när människor utesluts från specifika skogsområden.

Mer information om Elizabeth Robinson på: http://www.efdinitiative.org/research/researchers/researcher-repository/mxmcontactsperson.2007-11-03.3090237416


Bild på respektive docent finns här: http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=20903

  

 

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina drygt 7000 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.