Mittuniversitetet

Nya docenter vid Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 09:02 CEST

- Jag är imponerad, säger fakultetens dekanus Per Sörlin. Vår forskning utvecklas mycket starkt för närvarande vilket leder till en ökad meritering bland våra lärare. Att bli docent innebär ett viktigt steg i karriären i riktning mot en professur.

De nya docenterna är:
Stig Vinberg, hälsovetenskap
Forskar om hälsofrämjande processer i organisationer, ledarskap ochhälsa samtbetydelsen av hälsa och arbetsvillkor för små företags utveckling.

Eva Sellström, hälsovetenskap
Forskar just nu om hur ungdomars mentala hälsa påverkas av att växa upp i storstädernas såkallade utsatta bostadsområden.

Susanna Öhman, sociologi
Forskar om människors attityder, uppfattningar och beteenden vad gäller risk och kris med heterogenitet som utgångspunkt.

Hans-Christer Holmberg, idrottsvetenskap
Forskar om vad som begränsar människans fysiska prestationsförmåga. Arbetsmodellen är primärt längdskidåkning och anses där vara världsledande.

Mona Livholts, socialt arbete
Genusforskare som studerar språkets och texternas makt att skapa stereotypa framställningar av människors liv och dess konsekvenser för ojämlikhetsskapande i vår samtid.

Docentbevisen delas ut i samband med fakultetsnämndens sammanträde tisdag den 28 april kl. 15:00 i "pianorummet" B311, Campus Östersund.

Frågor kan ställas till:
Per Sörlin, telefon 063-16 57 84 eller 070-607 6091
Hans-Christer Holmberg, telefon 070-3799040
Mona Livholts, telefon 063 16 55 82 eller 070-216 35 75
Eva Sellström, telefon 063-16 56 23 eller 073-040 14 46
Stig Vinberg, telefon 063- 19 96 93
Susanna Öhman, telefon 063-16 54 85 eller 070-667 5485