Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Nya Ducatus undersöker framtidens begravningsverksamhet

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 17:00 CEST

Det nya numret av magasinet Ducatus, som utkommer fredagen den 3 juni, har framtidens begravningsverksamhet i centrum.

Den mångkulturella kyrkogården, nytänkande kring gravrätter och kyrkans inställning till nya begravningsceremonier hör till ämnena som behandlas.

Dessutom diskuterar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations experter hur relevant begravningslagen är i den framtida begravningsverksamheten.

I sin ledare lyfter VD Helen Källholm frågan vilka strategiska vägval som kommer att behöva göras och vilka visioner som finns för att möta de framtida utmaningarna.

-Det är av största vikt att vi sköter myndighetsuppdraget på ett ansvarsfullt sätt, och att vi inom ramen för detta uppdrag tillgodoser de behov som allmänheten har, säger hon.

Dessutom får läsare följa med en arborist under en dag på jobbet, läsa om varför ängen är bättre än gräsmattan och hur gjutjärnet är på väg att bli trendigt igen.

I magasinet ger också Bo Engervall, vice VD på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och ansvarig för avtalsförhandlingarna 2016, sin syn på avtalsrörelsen.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare