Stockholms stad

Nya Elementar - En värdig vinnare av kvalitetsutmärkelsen och en god representant för skolorna i Bromma

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 08:55 CEST

Bromma stadsdelsförvaltning, Informatör Åse Tangen, Telefon: 08-508 06 452, epost ase.tangen@bromma.stockholm.se

NYA ELEMENTAR – EN VÄRDIG VINNARE AV KVALITETSUTMÄRKELSEN OCH EN GOD REPRESENTANT FÖR SKOLORNA I BROMMA

En av Brommas skolor, Nya Elementar, tilldelades den 11 oktober – tillsammans med Jensens gymnasium – stadens kvalitetsutmärkelse i tävlingsklassen ”skolor”. Motiveringen avslutas med orden: ”Ledarskapet, medarbetarnas engagemang och den genomtänkta dialogen med elever och föräldrar gör verksamheten till en god förebild i staden”.

Resultaten av vårens enkätundersökningar, som genomfördes av utrednings- och statistikkontoret (USK) på uppdrag av utbildningsförvaltningen, inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Stockholm visar att Bromma ligger i täten totalt sett, när man rangordnar föräldrars/elevers helhetsomdömen. Bromma har förbättrat sitt resultat jämfört med resultat från motsvarande enkätundersökning år 2000.

Syftet med skolundersökningen 2005, där föräldrar/elever i förskoleklass och i skolåren 3, 6, 9 och gymnasiet tillfrågades, är att mäta deras tillfredsställelse med olika förhållanden i skola och fritidshem. Resultaten används dels i skolornas ständiga förbättringsarbete och dels som ett av underlagen till stadsdelsnämndens kvalitetsuppföljning. Dessutom som information till medborgarna om skolverksamheten i staden och stadsdelarna.

Enkätrapporterna finns att läsa på Brommas webbplats www.stockholm.se/bromma

För mer information kontakta avdelningschef Marion Hauge-Lindberg
marion.hauge-lindberg@bromma.stockholm.se