Utrikesdepartementet

Nya enhetschefer på Utrikesdepartementet

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 16:16 CEST

Regeringen har utsett Catherine von Heidenstam till ny protokollchef i Utrikesdepartementet.

Catherine von Heidenstam har de senaste tre åren varit huvudsekreterare i EU 2004-kommittén i Statsrådsberedningen. Arbetet i kommittén handlar om EU:s utveckling och framtid inför 2004-års regeringskonferens. Von Heidenstam har dessförinnan innehaft posten som ambassadör för mänskliga rättigheter inom UD och varit ambassadör i Tunis. Hon har även arbetat med press- och informationsfrågor samt varit stationerad i Helsingfors, New York, Wien och Hanoi.

Protokollet är den avdelning inom UD som har hand om frågor som gäller regler för umgänget mellan stater, till exempel folkrättsliga regler om diplomatiska förbindelser eller vissa ceremonier i samband med besök, förhandlingar eller liknande.

Vidare har ytterligare tre enhetschefer utsetts på Utrikesdepartementet.
Anne Marie Dirauer har utsetts till chef för personalenheten, Peter Tejler till chef för Mellanöstern- och Nordafrikaenheten samt Anders Oljelund till chef för enheten för global utveckling

Anne Marie Dierauer har de senaste sex åren varit chef för personalenheten på Justitiedepartementet. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 oktober 2003.

Ambassadör Peter Tejler kommer närmast från posten som ambassadör i Islamabad, Pakistan, med sidoackreditering i Afghanistan. Han har dessförinnan varit stationerad i Washington, Bonn, Damaskus och Prag samt handlagt frågor rörande Central- och Östeuropa. Peter Tejler har även varit chef för utrikesministerns kansli.

Ambassadör Anders Oljelund har fram tills nyligen innehaft posten som ambassadör i Bryssel samt varit Sveriges ombud vid NATO och Västeuropeiska unionen (VEU). Dessförinnan arbetade han bland annat som biträdande utrikesråd för politiska frågor och som biträdande chef för UD:s dåvarande politiska avdelning. Oljelund har även varit kanslichef vid riksdagens utrikesutskott och ambassadör i Dar es Salaam samt varit stationerad i Rom och Kinshasa.

Arja Aschan, Departementsråd
08-405 31 48

Andreas Norman, Redaktör
08-405 57 18