Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nya EU-miljoner ska lösa gåtan med livshotande infektioner

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 07:00 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset får fyra miljoner kronor från  EU kommissionen för att i samarbete med 13 andra centra i Europa och USA bedriva forskning om akut livshotande mjukdelsinfektioner.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av fem kliniska centra som tillsammans med Karolinska Sjukhuset, Rikshospitalet i Köpenhamn, Haukelands Sykehus i Bergen samt Blekingesjukhuset går in i ett nytt EU-projekt.Forskningen ska ge ökad kunskap om varför vissa människor drabbas av svåra livshotande mjukdelsinfektioner.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under fem år drivit ett vårdprogram efter internationell modell för svåra mjukdelsinfektioner, så kallade nekrotiserande fasciiter. Det fungerar som ett regionalt centra och tar emot patienter från andra sjukhus.Infektionen kan spridas väldigt snabbt, från ett mindre sår till att utvecklas till stora delar av huden, underhud, bindvävshinnor  och muskler. Detta  leder obehandlat ofta till döden.

Man vet idag inte varför vissa individer utvecklar dessa livshotande tillstånd och inte heller finns det kunskap om bästa behandling. Detta ska nu det fem-åriga EU-projektet bidra med ytterligare kunskap om.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska man tillsammans med de fyra ovan nämda nordiska centra, samla in vävnads- och blodprover. Proverna kommer att analyseras på ett antal laboratorier runt om i världen och förhoppningsvis ge ytterligare pusselbitar för att i slutändan ge möjlighet att förbättra omhändertagandet av dessa svårt sjuka patienter. Projektet får totalt 100 miljoner kronor från EU, varav alltså 4 miljoner går till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Vi  har ett nära samarbete med andra kliniker och vi har visat goda resultat med det nuvarande behandlingsprogrammet, säger överläkare Per Arnell, en av de som varit med om att starta projektet.  Men vi hoppas självklart att det internationella forskningssamarbete som det stora EU-anslaget öppnar  för, ytterligare kan förbättra behandlingen och att färre patienter kommer att avlida eller få  allvarliga men, säger han.

Tills det presenteras nya forskningsresultat fortsätter Sahlgrenska Universitetssjukhuset  den nuvarande behandlingsmetoderna  vid svåra livshotande mjukdelsinfektioner. Den består av antibiotika, kirurgi, avancerad intensivvård samt i vissa fall tryckkammarbehandling.

Kontaktpersoner:

Överläkare Per Arnell, Tryckkammarenheten ,  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tel 031-3436022, e-post per.arnell@vgregion.se

Specialistläkare Hans Lycke, Drottning Silvias Barnsjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tel 031-34335883, e-post hans.lycke@vgregion.se

Forskningssjuksköterska Joakim Trogen, Tryckkammarenheten Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tel 031-3435040, e-post  joakim.trogen@vgregion.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största universitetssjukhus. Här finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Den kliniska forskningen i samarbete med Sahlgrenska akademin är en naturlig del av sjukvården.