Bona

Nya EU-regler för VOC: Inget nytt under solen för Bona

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 17:37 CET

Vid årsskiftet träder nya EU-regler i kraft för att förhindra luftföroreningar. Bonakemi välkomnar dessa direktiv eftersom de går hand i hand med företagets miljöpolicy och värderingar. De nya EU-direktiven sätter tak för VOC (Volatile organic compounds). Det vill säga utsläpp av flyktiga organiska ämnen som ingår i produkter som golv- och takfärger, bil- och golvlacker. Alla Bonas vattenburna ligger redan under den föreskrivna gränsen och uppfyller alltså kraven. Begränsning av VOC i färger och lacker sker i två etapper, år 2007 och 2010.

Alla lösningsmedlen förångas och påverkar bildandet av det som kallas marknära ozon. Detta är den farligaste komponenten i smog, ett storstadsdis som påverkar både människor och växter. Smog påverkar både människor, djur och växter – det ger människor astma och medför att växternas knoppar utvecklas onormalt.

För Bona är det inget nytt under solen. Företaget kan redan erbjuda marknaden produkter som möter gränsen för de tillåtna VOC-värdena. Bona har varit föregångare inom sin bransch och har varit först på marknaden med att marknadsföra produkter som Bona Traffic och Bona Mega.

En milstolpe med vattenburna lacker Bona ligger inte bara i framkant utan steget före. Redan i mitten av 70-talet var Bona bland de första att angripa problemet med lösningsmedel i sina produkter. Bonas övergång från tillverkning av lacker med lösningsmedel till vattenburna lacker var en milstolpe i företagets miljösträvanden. Då var främsta syftet att förbättra hantverkarnas arbetsmiljö. Nu slipper både golvläggare och konsumenter den otrevliga lukten från starka lösningsmedel och dessutom den skadliga miljöpåverkan. Bonas vattenburna lacker innehåller idag 100 g/l eller mindre lösningsmedel vilket ligger under den tillåtna gränsen för de nya EU-direktiven. Det innebär att Bona har lång erfarenhet av lacker med lågt VOC-innehåll.

”Vi har sedan flera år tillbaka arbetat för att ständigt kunna erbjuda marknaden allt bättre och säkrare produkter. För oss är myndigheters anvisningar och direktiv bara minimikrav. Vi arbetar proaktivt för att upprätthålla en högre standard genom att utnyttja handlingsutrymmet mellan olika krav från myndigheter och vad som är ekonomiskt försvarbart, ” säger Bonas miljöchef Arne Wallin.

Ta fram det bästa i varje trägolv ”Så tidigt som möjligt i produktutvecklingen tar vi vårt ansvar, säger Arne Wallin. Våra fyra kärnvärden - Professional, Innovation, Respect and Concerned- vägleder oss i utvecklingen. Vi alltid strävat efter att tillverka och utveckla produkter som är innovativa och har hög kvalitet. De ska också vara miljöanpassade för att ge oss själva och våra kunder möjligheten att - Ta fram det bästa i varje trägolv - som är vår målsättning. Allt vi utvecklar och tillverkar måste också rymmas under vår miljöpolicy. Produkterna ska vara både enkla att använda och innehålla råvaror som är återvinningsbara. För att nå fram till allt detta är det mycket viktigt att utveckla produkter som marknaden vill ha och också har ett behov av.”

Bona har därför så kallade Reference Team etablerat i ett 10-tal länder runt om i världen. Dessa team består av professionella parkettläggare som både ger feed back på de produkter som finns ute på marknaden samtidigt som de inspirerar till nya innovativa produkter inom Bona.

Nya hårdare krav från och med 2010 Ytterligare ökade krav träder i kraft 2010 som ett led i EU:s strategi att bekämpa luftföroreningar. Det medför att många av de nuvarande lösningsmedelsbaserade lacker inte får användas, vilket innebär att några av Bonas produkter kommer att försvinna.

”Vi är inte ledsna för att kraven ökar eftersom det är en gammeldags typ av lackprodukter som finns kvar och ska bort. De resterade produkterna som har lösningsmedel har fått nytt innehåll. Nya produkter med lägre halt av lösningsmedel kommer att lanseras. Vi har en mindre del av marknaden när det gäller produkter med lösningsmedel. För den lösningsbaserade marknaden kommer däremot den nya lagstiftningen att bli mycket besvärande, men Bona kommer inte att drabbas negativt eftersom vi har fungerande vattenburna alternativ till de produkter som behöver fasas ut, säger Arne Wallin.”

Enligt de nya reglerna tillåts tillverkning av produkter som innehåller halter av organiska lösningsmedel över gränserna till och med slutet av 2006.

”Det viktigaste är att se till kundens bästa och att vi minskar den skadliga miljöpåverkan i vår natur. Resan har bara börjat. Det är bättre att ta ett litet steg än inget alls i strävan att ständigt utveckla nya produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt, ” avslutar Arne Wallin.